အပိုင်း ၁။ ရွေးကောက်ပွဲ သမာသမတ်ကျမှု

ရွေးကောက်ပွဲများသည် ဒီမိုကရေစီအခြေပြုသည့် လူထုလက်ခံမှု ၏ အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်သည်။ ရွေးကောက်ပွဲများသည် ပြည်သူလူထုမှ လက်ရှိခေါင်းဆောင်များကို ရာထူးမှ ဖယ်ရှားခြင်း၊ ခေါင်းဆောင်သစ်များကို ရာထူးတင်မြှောက်ခြင်း စသည်ဖြင် တာဝန်ခံတာဝန်ယူခိုင်းစေနိုင်သည့် နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ယုံကြည်ရလောက်သည့် ရွေးကောက်ပွဲ တစ်ခု တွင် လူပေါင်းစုံပါဝင်နိုင်မှု၊ ပွင့်လင်းမြင်သာမှု၊ တာဝန်ယူတာဝန်ခံမှုနှင့် အပြိုင်အဆိုင်ရှိမှု စသည့် လက္ခဏာရပ်များ ရှိရမည်။ ရွေးကောက်ပွဲဟုပြောလိုက်သည်နှင့် လူအတော်များများမှာ ရွေးကောက်ပွဲနေ့တစ်ရက်သို့သာ အာရုံရောက်တတ်ကြ သော်လည်း ရွေးကောက်ပွဲများသည် အစိတ်အပိုင်းများစွာပါဝင်သည့် ဖြစ်စဉ် တစ်ခုဖြစ်သည်။ ရွေးကောက်ပွဲအဆင့်တိုင်းတွင် ပြည်သူလူထု၏ယုံကြည်မှု သည် ရွေးကောက်ပွဲများ သမာသမတ်ကျရေးအတွက် အဓိကကျသည်။ နိုင်ငံသားပြည်သူများ အနေဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်စဉ်တွင် ပါဝင်ဆင်နွှဲနိုင်၊ ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်စဉ်ကိုနားလည်နိုင်၊ အကဲဖြတ်နိုင်၊ နောက်ဆုံးယင်း ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်စဉ်ကို လက်ခံနိုင်ရန် အလို့ငှာ ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များသည် နိုင်ငံသားအားလုံး အတွက် လက်လှမ်းမီ ရပေမည်။ လွန်ခဲ့သည့် ဆယ်စုနှစ် ၃ ခုကျော်အတွင်း ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးရှိ နိုင်ငံသားပြည်သူများ မိမိတို့နိုင်ငံအသီးသီးရှိ ဒီမိုကရက်တစ်ဖြစ်စဉ်များတွင် ရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်လေ့လာသူများ အဖြစ် ပါဝင်ဆင်နွှဲနိုင်ရန် ပါတီဘက်လိုက်မှုကင်းသည့် နိုင်ငံသားများစု၍ တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ လှုပ်ရှားမှုတစ်ရပ် ပေါ်ပေါက်လာပြီး စည်းရုံးလှုပ်ရှား လာခဲ့ကြသည်။

ကုလသမဂ္ဂဓါတ်ပုံ, Tim McKulka

နောက်ဆုံးအခြေအနေသိရှိရန် စာရင်းပေးသွင်းခြင်း