ရွေးကောက်ပွဲများကို ကျွန်ုပ်တို့ အဘယ်ကြောင့် အရေးတယူလုပ်ကြသနည်း

ဒီမိုကရေစီဆိုသည်မှာ ရွေးကောက်ပွဲများ ရှိရုံနှင့် မလုံလောက်။ သို့တစေ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံသည် စစ်မှန်သော ရွေးကောက်ပွဲများ မကျင်းပဘဲ ဒီမိုကရေစီ ဖြစ်မလာနိုင်။ ရွေးကောက်ပွဲများသည် ဒီမိုကရေစီ အခြေပြုသည့် လူထုလက်ခံမှု၏ အခြေခံ အုတ်မြစ်ဖြစ်သည်။ ရွေးကောက်ပွဲများသည် ပြည်သူလူထုမှ လက်ရှိခေါင်းဆောင်များကို ရာထူးမှ ဖယ်ရှားခြင်း၊ ခေါင်းဆောင်သစ်များကို ရာထူးတင်မြှောက်ခြင်း စသည်ဖြင့် မဲပေးခွင့်အာဏာမှတဆင့် တာဝန်ခံတာဝန်ယူခိုင်းစေနိုင်သည့် နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ရွေးကောက်ပွဲမှ တဆင့်ပင် အာဏာအလွှဲအပြောင်းများကို ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။ အုပ်ချုပ်သူအစိုးရနှင့် မဲဆန္ဒရှင်များ၏ အကျိုးစီးပွားများ တစ်သားတည်းကျစေခြင်း၊ ပြည်သူလူထုမှ သူတို့၏ ဆန္ဒကို ထင်ဟပ်သည့် အစိုးရကို ရွေးချယ်တင်မြှောက်နိုင်ခြင်းတို့ကြောင့် ရွေးကောက်ပွဲများက ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို ပြည်သူ့ လိုအပ်ချက်များ ဖြည်းဆည်းစေနိုင်သည်။ ရွေးကောက်ပွဲများသည် ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်လည်း အထောက်အကူဖြစ်သည်၊ ပြည်သူလူထု၏ လိုအပ်ချက်များကို ဆောင်ရွက်ပေးသည့် အုပ်ချုပ်မှုတစ်ရပ်၏ အခြေခံအုတ်မြစ်ပင် ဖြစ်တော့သည်။

ကုလသမဂ္ဂဓါတ်ပုံ, Staton Winter

“မဲဆန္ဒရှင်များက ရွေးကောက်ပွဲသည် လွတ်လပ်ပြီး တရားမျှတသည်ဟု ယုံကြည်သည့်အခါ ၄င်းတို့သည် ပိုမိုကောင်းမွန်သော အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်တစ်ခု ဖြစ်ပေါ်လာစေရန်၊ ပိုမိုလုံခြုံသော ဝန်းကျင်တစ်ခု ဖန်တီးရန်နှင့် လူမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် တက်ကြွစွာ ပါဝင်လှုပ်ရှားကြသည်။ သို့ရာတွင် ယုံကြည်ရသော ရွေးကောက်ပွဲများမရှိပါက ပြည်သူများသည် အေးချမ်းသော နိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲများ ဖြစ်လာရန် အကူအညီပေးနိုင်ခြင်း မရှိတော့ပေ။”

ကိုဖီအာနန်

ဒီမိုကရေစီ ပိုမိုခိုင်မာစေခြင်း၊ နိုင်ငံတကာတွင် ရွေးကောက်ပွဲများ၏ ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို မြှင့်တင်နိုင်ရန် နည်းဗျူဟာများ
ရွေးကောက်ပွဲများ၊ ဒီမိုကရေစီနှင့် လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာ ကော်မရှင် မှ အစီရင်ခံစာ

နိုင်ငံသားများသည် အစိုးရအဖွဲ့တွင် ပါဝင်ရန်နှင့် ၄င်းတို့၏ နိုင်ငံအရေးတွင် ပါဝင်နိုင်သည့် အခွင့်အရေးရှိသည်။ နိုင်ငံသားများတွင် ပုံမှန်ကျင်းပသော ရွေးကောက်ပွဲများတွင် ခွဲခြားမှု မရှိဘဲ မဲပေးခွင့်နှင့် ရွေးကောက်ခံနိုင်ခွင့်လည်း ရှိသည်။ ပြည်သူတို့၏ သဘောထားကို ဆန္ဒမဲလက်မှတ်များမှ တစ်ဆင့် ဖော်ထုတ်ကြပြီး ထိုဆန္ဒမဲများက ဒီမိုကရေစီနည်းလမ်းတကျ ရွေးချယ်ထားသော အစိုးရ၏ အာဏာတည်မှုကို အာမခံပေးသည်။ ထိုအချက်များကို အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေး ကြေငြာစာတမ်း ၏ အပိုဒ် ၂၁ တွင်လည်းကောင်း လူမှုရေးနှင့် နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ အခွင့်အရေးများ နိုင်ငံတကာ ကြေငြာစာတမ်း (ICCPR) အပိုဒ် ၂၅ တွင်လည်းကောင်း၊ အခြား လူ့အခွင့်အရေး ဆိုင်ရာ ကြေငြာစာတမ်းများတွင်လည်းကောင်း ဖော်ပြထားသည်။ ရွေးကောက်ပွဲများသည် လူထုနှင့် တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်ပြီး စစ်မှန်သော ဒီမိုကရေစီ စနစ်ဖြစ်စေရန် အဓိကကျသော အချက် ဖြစ်ကြောင်း ၄င်းကြေငြာစာတမ်းများက သက်သေထူနေသည်။