Частина 1: Цілісність виборів Роль спостереження під час виборів

За останні три десятиліття глобального руху непартійного громадського моніторингу виборів, мільйони громадян по всьому світі було залучено до демократичних процесів в якості спостерігачів. Коли громадяни збираються для проведення спостереження під час виборів, в них може бути кілька цілей. Залежно від контексту громадянське суспільство може мобілізуватися для спостереження за виборами для того, щоб: залучити громадян до виборчого процесу; попередити фальсифікації; викрити проблеми та порушення; надати точну оцінку якості виборів; підвищити довіру до перебігу та результатів виборів; надати рекомендації для вдосконалення процесу під час наступних виборів. В довготерміновому плані, громадське спостереження під час виборів допомагає забезпечити цілісність вибрів, а також підвищує здатність громадянського суспільства до залучення громадян, участі в просуванні певної політики та збільшення підзвітності уряду під час виборчого процесу та поза ним.

Фото НДІ, Вибори в Україні 2014

Більш ніж 200 громадських організацій за спостереження за виборами більш ніж 80 країн входять до організації «Глобальна мережа внутрішніх спостерігачів за виборами» (ГМВСВ), яку було створено в 2009р.. ГМВСВ об’єднується Декларацією глобальних принципів непартійного спостереження та моніторингу виборів громадськими організаціями, яка була створена ООН в 2012р. та підтримана більш ніж 245 групами громадського спостереження. Декларація глобальних принципів встановлює обґрунтування, права та обов’язки непартійних громадських спостерігачів за виборами.1 ГМВСВ об’єднує регіональні мережі громадських спостерігачів за виборами з п’яти континентів, а також загальнодержавні організації та коаліції. Глобальні та регіональні мережі створені в результаті міжнародних відносин, які розвивалися більш ніж 25 років за підтримки НДІ та інших організацій. Ці мережі частково збігаються з іншими програмами, які націлені на збільшення громадської участі, а також підзвітності, антикорупційності та відкритості уряду, які можуть позитивно вплинути на просування принципів відкритих даних та їхнього застосування на практиці.

Громадські спостерігачі займають непогану позицію для здійснення оцінки ряду аспектів виборчого процесу, якщо відповідні дані є доступними. Маючи доступ до відкритих виборчих даних, групи спостерігачів можуть ефективніше просувати важливість довіри до виборчого процесу, попереджувати махінації, надавати точну оцінку виборів або досягати інших цілей. Маючи доступ до даних виборчих дільниць, наприклад, деякі групи використовують статистику, щоб розгорнути мережу спостерігачів на виборчих дільницях, обраних за допомогою випадкової репрезентативної вибірки, забезпечуючи точну оцінку процедур в день виборів. Такі зусилля суттєво сприяють підвищенню суспільної довіри до виборів та зменшення напруження у післявиборчий період. Інші групи, маючи доступ до списків виборців, проводять перевірку точності списку та надають рекомендації щодо шляхів вдосконалення процесу реєстрації виборців та самого списку для майбутніх та/або наступних виборів. Спостерігачі також можуть використовувати виборчу інформацію для просвіти виборців, навчаючи їх як зареєструватися для участі в голосуванні, як голосувати в день виборів та як зробити поінформований вибір.

Міжнародне спостереження за виборами може допомогти оцінити чи вибори були проведені згідно з міжнародними стандартами, надати певні рекомендації для вдосконалення та показати, що міжнародна спільнота підтримує проведення справді демократичних виборів. Міжнародне спостереження за виборами також може допомогти у підвищенні суспільної довіри до виборів, якщо вибори відповідають стандартам. Юридична та етична база, а також основні методи міжнародного спостереження встановлені Декларацією принципів міжнародного спостереження за виборами, розробку якої було ініційовано Відділом ООН з надання допомоги в проведенні виборів, НДІ та Центром Картера за участі багатьох організацій. Декларація принципів, запущена ООН в 2005р., отримала офіційну підтримку більш ніж 45 провідних міжнародних організацій зі спостереження за виборами, та визнана і високо оцінена Генеральною асамблеєю ООН за внесок в гармонізацію практики міжнародного спостереження.

Міжнародні спостерігачі за виборами можуть відігравати важливу роль в просуванні принципів відкритих виборчих даних та методів їхнього застосування в якості засобу підвищення суспільної довіри до справді демократичних виборів. Не зважаючи на те, що умови є по-різному сприятливими в різних країнах, міжнародні спостерігачі за виборами можуть давати коментарі щодо прозорості виборчих практик та матимуть користь від доступу до виборчих даних або відкритих виборчих даних з різних надійних джерел.

  1. НДІ опублікував велику кількість довідників та посібників щодо різних аспектів та методологій громадського спостереження за виборами, які можна знайти за посиланням: https://www.ndi.org/elections

Підпишіться на оновлення