Частина 2: Принципи відкритих виборчих даних

Вступ

Багато організацій збирають дані для виконання своїх функцій чи надання послуг. Державні установи, наприклад органи управління виборчим процесом (ОУВП), створюють та накопичують великі масиви даних. В багатьох країнах законодавством встановлено що дані, які збирають ці державні установи, є публічними. Очевидно, що публічні дані повинні ефективно надаватися громадськості. Окрім того, зібрані дані часто є основою для прийняття рішень та їхнього виконання. Поширюючи такі дані, державні установи демонструють свій намір забезпечувати прозорість прийняття своїх рішень та процесу їхнього виконання. Громадяни та організації також можуть використовувати такі дані з метою притягнення державних установ до відповідальності. «Відкриття» означає поширення таких даних таким чином, щоб широка громадськість могла їх вільно і легко використовувати, повторно використовувати та поширювати.

Як вже було вказано в цій частині, «Відкритими» виборчі дані є такі що:

Відкриті дані, особливо відкриті виборчі дані, – це колосальний ресурс, який почали використовувати зовсім недавно. Хоча сфера «відкритих даних» є досить молодою, вже налічується безліч прикладів того, як вона набула соціально-економічного значення по всьому світу. Коли виборчі дані «відкриваються», вони можуть:

  • Збільшити прозорість окремого виборчого процесу коли, наприклад, громадські організації зі спостереження за виборами використовують їх у своїй моніторинговій діяльності;
  • Підвищити ефективність органу адміністрування виборів коли, наприклад, виборці можуть перевірити чи вони зареєстровані за своєю адресою, та коли копії протоколів опубліковуються, а громадяни можуть переглянути деталізацію результатів голосування;
  • Збільшити кількість виборців коли, наприклад, громадські організації використовують реєстраційну статистику, щоб допомогти історично маргіналізованим верствам населення зареєструватися для участі у виборах, або якщо політичні партії використовують таку інформацію для виборчої пропаганди.
  • Збільшити залучення громадян коли, наприклад, певна виборча дільниця публікує результати, а виборці можуть їх передивитися та порівняти з дільницями, що розташовані поблизу.
  • Збільшити інклюзивність маргіналізованих груп населення коли, наприклад, громадські організації використовують інформацію для пропагування доступності виборчих дільниць та можливості використання місцевих мов в бюлетенях.
  • Зменшити напруження коли, наприклад, організації зі спостереження за виборами об’єднують результати з своєю оцінкою виборчого процесу для створення попереднього прогнозу результатів виборів;
  • Створення нового розуміння ситуації коли, наприклад, громадські організації об’єднують дані результатів та інформацію щодо місць застосування політичного насилля.

Зрештою, потенціал відкриття виборчих даних ще не до кінця розкритий. Наступні принципи відкритих виборчих даних дають можливість розкрити цей потенціал.

Підпишіться на оновлення