Принцип 7: Виборчі дані вважаються відкритими, якщо вони не мають дискримінаційних обмежень, та доступні для використання будь-якою особою.

не містять дискримінаційних обмежень

Виборчі дані, які не поширюються на недискримінаційних засадах, та не мають обмежень у використанні. Відкриті дані нічого не варті без користувачів. Виборчі дані повинні бути у вільному доступі для кожної особи або організації, без обмежень стосовно особистості або цілей користувача, що дозволить повністю розкрити їхній потенціал. Фактично, формулювання «без обмежень» означає що не потрібно ніяких заяв чи реєстрації для отримання доступу до таких даних або їхнього використання. Окрім того, надання необмеженого доступу до даних означає, що користувачі не повинні давати будь-яку інформацію про себе, щоб отримати доступ до даних. Анонімний доступ до даних є надзвичайно важливим для забезпечення відкритості та публічності даних. Якщо ОУВП вимагає реєстрації, або збирає персональні дані користувачів, то користувач чи організація може опинитися під загрозою відплати зі сторони ОУВП.