Частина 3: Ключові категорії виборчого процесу Реєстрація виборців

Voter Registration

Що таке реєстрація виборців?

Реєстрація виборців – це ключовий процес, що визначає осіб, які мають право голосу. Процес реєстрації виборців суттєво відрізняється в різних країнах. В деяких країнах виборці автоматично реєструються при досягненні віку, який дає право на участь у голосуванні, або коли вони змінюють місце проживання. Такий тип реєстрації називається пасивною реєстрацією виборців. В інших країнах виборцям інколи потрібно вжити деяких заходів для реєстрації. Такий тип реєстрації називається активною реєстрацією виборців. Уряд повинен забезпечити особам, які мають право голосу, належний доступ до процесу реєстрації незалежно від його типу. Уряд також повинен гарантувати, що громадяни мають можливість доповнити або оновити свої реєстраційні дані. Окрім того, відповідний орган повинен завчасно поінформувати виборців про те, коли, де, та як можна зареєструватися чи оновити свої дані в реєстрі виборців.

Чому реєстрація виборців є важливою?

Процес реєстрації виборців має три цілі:

  1. Реєстрація виборців забезпечує реальну можливість проголосувати для осіб, які мають право голосу;
  2. Реєстрація виборців не допускає осіб, які не мають права голосу, до голосування;
  3. Реєстрація виборців повинна запобігати повторному голосуванню.

Чесний процес реєстрації виборців культивує політичну рівність та активно сприяє включенню осіб, які мають право голосу. Реєстрація виборців є невід’ємною частиною управління виборами. Коли процес реєстрації виборців відбувається на високому рівні, він може підвищити легітимність усього виборчого процесу. З іншого боку, якщо якість процесу реєстрації виборців є низькою, або сприймається як низька, то такий процес може поставити під сумнів легітимність усього виборчого процесу. Доступ до інформації щодо процесу реєстрації є основою забезпечення спроможності громадян зареєструватися та отримати доступ до виборчого процесу. Організації громадянського суспільства часто використовують статистику реєстрації виборців, щоб визначити, чи був виборчий процес чесним та інклюзивним.

Приклад даних реєстрації виборців

До таких даних відноситься: дата та час проведення реєстрації виборців, а також місце розташування центрів реєстрації виборців. До таких даних також відноситься кількість зареєстрованих виборців відповідно до їхнього місця проживання, статі та віку. Дезагреговані дані необхідні для оцінки інклюзивності процесу реєстрації. Така інформація часто публікується на постійній основі, наприклад кожного дня чи тижня, протягом періоду реєстрації виборців.

Підпишіться на оновлення