Частина 3: Ключові категорії виборчого процесу Процедури органів управління виборчим процесом

EMB Processes

Яку діяльність здійснюють органи управління виборчим процесом?

Відкритість процесу прийняття рішень ОУВП є надзвичайно важливим для визнання надійності виборчого процесу та встановлення суспільної довіри до виборів. Повноваження та роль виборчої комісії будь-якого рівня повинні чітко визначатися виборчим законодавством. Окрім того, необхідно забезпечити наявність вимог до інформування громадськості щодо розкладу засідань ОУВП, місця проведення засідань, порядку денного, а також положення щодо проведення спостереження під час таких засідань, та публікації протоколів засідань. Виборча комісія може бути уповноважена тлумачити виборче законодавство та приймати постанови, або навіть створювати проекти законів для подальшого розгляду в законодавчих органах. ОУВП приймають рішення щодо реєстрації кандидатів, акредитації груп спостереження, вербування та навчання своїх працівників, вирішення питань безпеки та проведення інших етапів підготовки для кожних виборів.

ОУВП приймають рішення щодо ведення політики, включаючи питання закупівлі матеріалів та обладнання для проведення виборів. ОУВП повинні широко оголошувати про прийом заявок на закупівлю товарів що стосуються проведення виборів, заздалегідь поширюючи відповідну інформацію серед громадськості, щоб продавці мали можливість надіслати конкурсні заявки, а громадськість була повідомлена про здійснення закупівель. В деяких країнах, за здійсненням закупівель стежить незалежна, неупереджена група експертів, яка, в деяких випадках, ретельно перевіряє ефективність виборчих технологій. До того як Філіппіни перейшли на електронний спосіб підрахунку результатів під час виборів в 2010 році, законодавчий орган створив Консультативну раду «Комісія з виборів» (COMELEC), в яку увійшли члени уряду, науковці, представники ІТ-спільноти та громадянського суспільства. Рада надавала рекомендації та забезпечувала нагляд за ОУВП в Філіппінах на усіх етапах переходу до нових технологій, включаючи спостереження та участь процесі вибору продавців та здійснення закупівель в якості членів без права голосу.

Збереження та витрата коштів є важливим елементом спроможності ОУВП щодо виконання своїх обов’язків. Хоча виборчий бюджет часто є частиною загального річного державного бюджету, різні моделі ОУВП можуть отримувати бюджетне фінансування різними шляхами та методами. Наприклад, фінансування ОУВП в Республіці Гана та в Косово, іде окремою статтею в державному бюджеті, та надається ОУВП напряму зі скарбниці. В інших країнах, ОУВП отримують бюджетне фінансування через урядове міністерство. Прозорість виборчого фінансування та витрат має важливе значення в забезпеченні законодавчого нагляду та громадської підзвітності.

Чому діяльність ОУВП є важливою?

Інформація стосовно діяльності ОУВП повинна бути доступною для громадськості, щоб громадяни могли зрозуміти як приймалися рішення щодо різних складових частин виборів та як ці рішення біли втілені. Ця інформація також дозволяє громадянам скористатися будь-якою можливістю здійснення громадського внеску, або отримання зворотного зв’язку в процесі прийняття рішень. Доступ до протоколів засідань також допомагає громадянам зрозуміти як приймалися ті чи інші рішення та підвищити їхню впевненість в неупередженості ОУВП. Організації можуть використовувати інформацію, яку публікують ОУВП для того щоб дослідити процес прийняття рішень та опрацювати будь-який доступний аналіз «уроків отриманих» під час попередніх виборів для розробки рекомендацій щодо реформування. Громадянське суспільство може також оцінити бюджет проведення виборів та підтримати вимоги залучення додаткових коштів, якщо це потрібно. Інформація щодо того, яким організаціям ОУВП надали чи не надали акредитацію на проведення спостереження під час виборів (міжнародним організаціям, місцевим групам чи медіа) дає розуміння того, як ОУВП виконують свої обов’язки.

Рішення щодо закупівель повинні базуватися на засадах прозорості, конкуренції та об’єктивних критеріях. Наприклад, COMELEC оголошує тендер на закупівлю через свій сайт. Окрім того, Комісія час від часу публікує бюлетені та резолюції через свій Комітет з тендерів та держзамовлень з інформацією про постачальників, які відповідають вимогам для участі в конкурсі, сума та статус заявки, та повідомлення про прийняття пропозиції. Такі дії можуть попередити корупцію та сформувати довіру громадян до чесності процесу закупівель та цілісності секретних виборчих матеріалів, таких як бюлетені та технології онлайн-голосування. Корумпований процес закупівлі, або процес закупівлі який сприймається громадськістю як корумпований, може знизити довіру до ОУВП та чесності результатів виборів.

Окрім інформації по спеціальних закупівлях, дані по бюджету та бюджетним витратам ОУВП є також критично важливими для забезпечення підзвітності виборчого процесу. Під час оцінки ефективності органів управління виборчим процесом, інформація щодо запланованого бюджету та фактичних витрат є дуже важливою. Громадянське суспільство та інші зацікавлені сторони можуть, окрім проведення інших типів аналізу, перевірити цифри щодо їхньої відповідності міжнародним стандартам. Найбільш детальним рівнем бюджетів чи витрат буде інформація щодо окремих операції, включаючи суму, отримувача коштів та уповноважений суб’єкт. На більш загальному рівні інформативними будуть суми бюджетних ліній по таких категоріях, як заробітні плати, обладнання, матеріали та ін., які не є на першому рівні. Деякі країни можуть надавати тільки сукупні показники. Наприклад, Федеральний виборчий інститут Мексики (ФВІ), який зараз називається Національний виборчий інститут (НВІ), опублікував помісячні бюджети за 2014 рік. Ці бюджети включали суми витрат на персонал та програми, а також детальний перелік статей по кожній лінії кожної категорії. Національний виборчий інститут також кожного місяця публікував фінансову звітність за 2014р.

Приклад даних щодо діяльності ОУВП

Рішення ОУВП, резолюції та протоколи офіційних засідань відносяться до даних щодо діяльності органів управління виборчим процесом. Також потрібно розуміти хто як міг проголосувати по тому чи іншому рішенні. Щодо прикладів позитивних практик які стосуються засідань ОУВП, необхідно згадати Центральну виборчу комісію (ЦВК) Молдови, яка публікує всі протоколи засідань по рокам, та засідання якої є відкритими для усіх сторін, зацікавлених сторін, мас медіа та громадськості. Окрім того, громадяни можуть виступати на засіданнях. Члени ЦВК також часто відвідують школи, університети, об’єднання та форуми, поширюючи інформацію про те, як проходить виборчий процес. Іншим прикладом є ОУВП в Албанії, які забезпечують пряму трансляцію своїх засідань та публікують усі офіційні рішення на своєму сайті. Центральна виборча комісія (ЦВК) в України зберігає на своєму сайті список усіх офіційних постанов (тобто офіційних рішень), який містить посилання на повний текст кожної постанови.

Дані щодо процесу закупівель включають опис процедури прийняття рішень, а також строки подання пропозицій та скарг. Ці дані також включають тендерні документи, пов’язані з виборчими закупівлями. До інших важливих даних відносяться імена усіх продавців, які відгукнулися на оголошення про закупівлю та суми пропозицій, а також назва компанії з якою було укладено контракт та сума такого контракту. Інша важлива інформація: номери адміністративних та цивільний справ, що стосуються продавців та інших підрядників, імена сторін в справах, суть справ та результати розгляду справ, включаючи призначені покарання.

До бюджетних даних відноситься визначений спектр інформації. Необхідно вказати певні категорії витрат, наприклад заробітні плати та витрати пов’язані з закупівлею обладнання і матеріалів (типографська фарба, бюлетені тощо). Окрім сум в доларах по певним статтям бюджету є інші типи важливої інформації. Ініціатива OpenSpending створена Фондом відкритих знань, вказує ключові напрямки щодо вимог публікації даних про трансакційні витрати, які включають інформацію по кожній окремій проплаті, інформацію про «постачальника», щоб визначити отримувача коштів в певній трансакції, та дані щодо «установи», якими є урядові департаменти або установи, які є стороною трансакції.

Назви усіх організацій зі спостереження за виборами (внутрішніх та міжнародних) які зверталися за акредитацією, яким було відмовлено в акредитації, і яким було надано акредитацію мають бути в відкритому доступі, як і загальна кількість акредитованих спостерігачів від кожної групи. Окрім того, в відкритому доступі має бути інформація про медіа, які зверталися, яким було відмовлено чи які отримали акредитацію. Звіти по виборчому спостереженні, надані акредитованими групами спостерігачів, повинні бути опубліковані на сайті ОУВП, як це відбувається в Коста Ріці та Тунісі. Ця інформація допоможе встановити, чи була акредитація надана чесно та у відповідності з положеннями.

До іншої інформації щодо діяльності ОУВП відносяться будь-які документи типу «отриманих уроків» чи «огляду здійсненої діяльності», створені для оцінки власних показників. Згідно з законодавством Південної Африки, Незалежна виборча комісія (НВК) повинна публікувати офіційний звіт після кожних виборів з оглядом процесу та отриманих уроків. Такі Виборчі звіти охоплюють весь виборчий процес від нарізки округів та реєстрації виборців до дня виборів та оголошення результатів. Наприклад, звіт по Загальнонаціональним та місцевим виборам за 2009р описує підстави для збільшення кількості виборчих округів та сам процес. Було створено додаткові виборчі дільниці, щоб полегшити доступ виборців до дільниць та зменшити середню тривалість очікування голосування. Згідно зі статутом, Виборча комісія в Великобританії повинна випускати звіт після кожних виборів, який має включати опис проблем та можливих випадків злочинів, а також рекомендації для вдосконалення. Після загальних виборів в 2010р., Виборча комісія опублікувала спеціальний звіт щодо проблем, які виникали на виборчих дільницях того року та даними по кількості людей, які стикалися з проблемами, типам таких проблем та місцями їх виникнення.

Підпишіться на оновлення