Частина 3: Ключові категорії виборчого процесу Безпека під час виборів

Election Security

Що таке безпека під час виборів?

Під час будь яких виборів, органи влади повинні вжити заходів, щоб виборці, кандидати, працівники виборчих дільниць, спостерігачі та інші задіяні суб’єкти не постраждали від залякувань чи завдання ушкоджень, а також, щоб забезпечити надійне зберігання конфіденційних виборчих матеріалів. Вимоги щодо безпеки можуть суттєво відрізнятися на різних виборах в залежності від ситуації в країні. Проведення виборів в країнах де тривають конфлікти або присутній потенціал для насильства вимагає особливої уваги до багатьох факторів та, імовірно, включатиме розміщення великої кількості охорони, наприклад, поліцейських чи військових, для захисту приміщень чи осіб. На кожних виборах мають бути розроблені плани безпечного транспортування та зберігання виборчих матеріалів, особливо бюлетенів та скриньок для голосування. Для будь-якого обладнання, що використовується під час виборчого процесу, необхідно застосувати запобіжні заходи, щоб попередити хакерські атаки чи маніпуляції.

Потенційні випадки насильства під час виборчого періоду випливають з політичних, економічних та соціальних проблем. Ефективні плани запобігання насиллю часто включають визначення ранніх попереджувальних ознак, мобілізація громадського моніторингу та вживання заходів із зниження ризиків, відрядження належним чином навчених сил безпеки, координація зусиль органів державної влади та підвищення обізнаності громадян. До процесу забезпечення надійного виборчого середовища можуть бути залучені різні установи, включаючи ОУВП, міністерства внутрішніх справ та інші. Ці установи повинні працювати над розробкою, виконанням та перевіркою заходів безпеки протягом усього виборчого процесу. Громадянське суспільство, ОГС, профспілки, релігійні і традиційні лідери та мас медіа грають важливу роль у створенні безпечного виборчого середовища шляхом посередництва, формування нетерпимості до насилля та підвищення громадської довіри до можливості безпечної участі в виборчому процесі. В багатьох країнах, таких як Кенія та Нігерія, плани виборчої безпеки передбачають таку діяльність громадянського суспільства. В Кенії, громадянське суспільство та учасники виборчих перегонів були задіяні в координації зусиль, щоб мати можливість зробити внесок в формування лінії поведінки.

Насилля під час виборів включає застосування насилля з метою зміни поведінки виборців, учасників виборчих перегонів, посадовців чи інших діячів під час виборчого процесу, щоб вплинути на результати виборів. Насилля під час виборів – це застосування сили з метою завдання шкоди або погроз щодо застосування сили з метою завдання шкоди особам чи майну причетним(ому) до виборчого процесу. Зазвичай, випадки насилля під час виборів трапляються між або навіть всередині команд учасників виборчих перегонів і є частиною ганебних зусиль отримання виборної посади. Сили, які виступають проти демократичного управління, можуть атакувати виборчі об’єкти, щоб задовольнити своє прагнення влади поза межами виборчої конкуренції. Інші випадки насилля у виборчий період можуть траплятися між групами населення, між якими спостерігається особиста ворожнеча чи невдоволення. Однак, такі випадки не мають прямого відношення до виборів. План заходів безпеки під час виборів повинен брати до уваги усі можливі типи насилля, а також передбачати можливі способи попередження, пом’якшення або усунення таких випадки, з дотриманням основних прав.

Чому виборча безпека є важливою?

Для проведення інклюзивних та конкурентних виборів з широкою участю громадськості, виборів, які відображатимуть волю народу, необхідно забезпечити можливість проведення передвиборчої кампанії для учасників виборчих перегонів; громадяни повинні бути обізнані і мати змогу проголосувати без страху відплати; чиновники повинні мати можливість ефективно керувати процесом, а громадянське суспільство, мас медіа, та сторони можуть брати участь в процесі та спостерігати без побоювань за своє життя та здоров’я. В багатьох країнах ОУВП допомагають скоординувати процес та персонал задля безпеки під час різних етапів виборів. План гарантування безпеки під час певних виборів повинен брати до уваги можливі наслідки залучення озброєного персоналу. Хоча їхнє залучення може бути необхідною в місцях передбачається висока вірогідність насилля під час виборів, їхня присутність може відлякувати громадян від участі. Залучення громадянського суспільства на етапі планування може допомогти їм чіткіше донести свої побоювання, і отримати інформацію про заходи, які вживатимуться на місцях задля їхньої безпеки. Разом з тим, виборча безпека вимагає ширших заходів, ніж залучення сил безпеки. Для застосування заходів попередження насилля, необхідно проаналізувати інциденти та приклади насильства в минулому. Завчасно розпізнавши застережливі знаки, можна вжити профілактичних заходів. Наприклад, дізнавшись чутки щодо можливих або існуючих інцидентів насилля під час виборів, є можливість пом’якшити можливі насильницькі реакції. Це зазвичай означає, що таку інформацію потрібно отримувати майже в режимі реального часу, щоб її можна було ефективно використати.

Окрім того, вкрай необхідно забезпечити охорону виборчих матеріалів. Якщо конфіденційні матеріали, особливо бюлетені та скриньки для голосування, ненадійно захищені, то можуть відбуватися чи очікуватися маніпуляції, які підриватимуть довіру громадян до виборчого процесу та результатів підрахунку. Громадяни та учасники виборчих перегонів повинні бути поінформовані про такий аспект виборчої безпеки, щоб бути впевненими в чесності проведення виборів.

Установи, які задіяні в питаннях безпеки повинні бути і виглядати зі сторони неупередженими, а їхні дії повинні бути прозорими. Судові установи повинні забезпечувати підзвітність по справам які стосуються безпеки під час виборів та задовольняти скарги, пов’язані з безпекою та насильством під час виборів. В 1997 році, Мексика створила Спеціальну федеральну прокуратуру з питань порушення виборчого законодавства (іспанською – Fepade), яка діяла під Федеральною генеральною прокуратурою, та сформувала спеціальну категорію «виборчих злочинів». Ця прокуратура відповідає за розслідування заяв громадян щодо порушень виборчого законодавства, а також попередження виборчих злочинів, що зазвичай відбувалося через інформаційну діяльність для підвищення обізнаності громадян щодо їх виборчих прав.

Громадськість повинна бачити, що розроблюються ефективні заходи безпеки під час виборів. Інформація про заходи безпеки під час виборів може зміцнити довіру громадян до процесу та дозволити повну участь громадян в ролі виборців, кандидатів, працівників виборчих дільниць, спостерігачів та ін.. Громадянське суспільство та учасники виборчих перегонів можуть проаналізувати заходи безпеки, щоб визначити які реформи необхідно ввести. Маючи доступ до інформації про заходи щодо гарантування безпеки виборів та процес прийняття рішень, громадянське суспільство, політичні партії та мас медіа можуть переконатися, що ОУВП та/або сили безпеки дотримуються відповідних процедур та відіграють позитивну роль. Співставляючи власні звіти та офіційні дані щодо випадків насильства під час виборів, групи громадських спостерігачів мають більше можливостей здійснити неупереджену оцінку виборчого процесу. Окрім того, маючи доступ до інформації щодо судового переслідування за злочини проти виборчих прав та установ, відповідальних за здійснення відповідного судового переслідування, ці групи можуть притягнути судові установи до відповідальності за неналежне судове переслідування та задоволення скарг, а також вчасно надати потерпілим точну інформацію щодо того, як мирним шляхом домагатися справедливості за акт насильства під час виборів.

Приклад даних щодо виборчої безпеки

До даних по безпеці під час виборів відноситься інформація від розпорядчих, судових органів та органів безпеки. Дані розпорядчих органів включають інформацію щодо певних стандартів та/або певних правил залучення правоохоронних органів та військових до виборчого процесу. Розпорядчі органи та/або органи безпеки повинні публікувати незасекречені дані щодо розміщення сил безпеки, а також присутності персоналу на виборчих дільницях в день виборів та кількості персоналу на кожній дільниці. Поліція повинна зібрати та обнародувати інформацію щодо інцидентів насилля під час виборів. Звіти по тиках інцидентах повинні бути детальними та містити опис типу порушення, дату, час, місце, потерпілого(их), виконавця(ів) злочину, свідка(ів), стать, вік, політичну приналежність та короткий опис. З боку судових органів, дані повинні включати інформацію про розгляд скарг щодо порушень виборчої безпеки та насилля під час виборів, включаючи відповідне правове поле, та процес розгляду справ, пов’язаних з безпекою під час виборів, у суді.

Підпишіться на оновлення