အပိုင်း (၄)။ ပွင့်လင်းရွေးကောက်ပွဲ သတင်းအချက်အလက် လက်တွေ့ကျင့်သုံးခြင်း၊ တောင်အမေရိကတိုက်မှ သာဓကများ အာဂျင်တီးနား

အကဲဖြတ်သည့် ရွေးကောက်ပွဲကာလ။ ။၂၀၁၃၊ အောက်တိုဘာလ (၂၇) ရက် လွှတ်တော် ရွေးကောက်ပွဲများ (တစ်နိုင်ငံလုံးအဆင့်နှင့် ဒေသအဆင့်)

ရွေးကောက်ပွဲ စီမံကျင်းပရေး အဖွဲ့အစည်း။ အာဂျင်တီးနား နိုင်ငံသည် မဲရုံအဆင့် ရွေးကောက်ပွဲ ဝန်ထမ်းများ (မဲရုံလုပ်သားများ) နှင့် ဆက်စပ်သည့် ပွင့်လင်းသတင်းအချက်များ ထုတ်ပြန်ရာတွင် ကောင်းမွန်သည့် နမူနာ တစ်ခုဖြစ်သည်။ မဲရုံအဆင့် ဝန်ထမ်းတစ်ဦးချင်းစီ၏ အမည်၊ ရာထူးစသည်ဖြင့် အချက်အလက်များကို အသေးစိတ် ထုတ်ပြန်ထားသည်။ Data အပြည့်အစုံအား မူပိုင်ခွင့်ကင်းသည့်၊ ဘက်လိုက်မှုကင်းသည့်၊ လိုင်စင်မဲ့သည့် PDF format ဖြင့် တစ်စုတစည်းတည်း download ချ၍ ရသည်။ သို့သော် အဓိကအားနည်းချက် မှာ PDF ဖြင့်ထုတ်ပြန်သည့်အတွက် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ၍မရ (analyzable မဖြစ်)။

နိုင်ငံရေးပါတီများ မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးဆိုင်ရာ ငွေကြေး သုံးစွဲမှု။ အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံရှိ နိုင်ငံရေးပါတီများ၏ မဲဆွယ်စည်းရုံးရေး ဘဏ္ဍာငွေများနှင့် ဆက်စပ်သည့် အချက်အလက်များအား အသုံးပြုရ လွယ်ကူပြီး၊ အသုံးပြုသူများပါ ပါဝင်နိုင်သည့် (interactive) format ဖြင့် ထုတ်ပြန်ထားသည်။ အသုံးပြုသူများ အနေဖြင့် ပုံစံအမျိုးမျိုးဖြင့် (ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ၍ရသည့် format ဖြင့်)၊ filter များ အသုံးပြုလျှက် သရုပ်ဖော်၍ရသည့် ပုံစံ (visualization features) များဖြင့် download ချနိုင်သည် (အောက်တွင် ပုံ ၁ ကိုကြည့်ပါ)။ သို့သော်လည်း ယင်းအချက်အလက်များသည် အသေးစိတ်မကျပေ။ လေးစားဖွယ် ကောင်းစွာပင် နိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုချင်းစီ၏ အချက်အလက်များကို ပြည်နယ်အဆင့် အထိ ထုတ်ပြန်ထားသော်လည်း အဓိက ဝင်ငွေ နှင့် အဓိကထွက်ငွေ အမျိုးအစားများအတွက်လောက်သာ အချက်အလက်များ ထုတ်ပြန်ထားသည်။ ကဏ္ဍတစ်ခုချင်းစီ အလိုက်သော်လည်းကောင်း၊ တစ်ခုချင်း ဝင်ငွေ၊ ထွက်ငွေများနှင့် ဆက်စပ်၍ သော်လည်းကောင်း အချက်အလက်များ ထုတ်ပြန်ထားခြင်းမရှိပေ။ ထို့အပြင် အချက်အလက်များကို တစ်စုတစ်စည်းတည်း မထုတ်သည့်အပြင် မူပိုင်ခွင့်ရှိသည့် software ( Microsoft ၏ OneDrive မှတဆင့်သုံးသည့် Excel Online ဖြင့်) သာထုတ်ပြန်ထားသည်။

ပုံ (၁) ။ အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံ မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးနှင့်ဆက်စပ်သည့် ငွေကြေးသုံးစွဲမှု အချက်အလက်များ၊ Mendoza ပြည်နယ်
Data များကို Excel ဖိုင်များအဖြစ် download ချနိုင်သည် သို့မဟုတ် ပို၍ အသေးစိတ်ကျသည့် ပုံစံဖြင့် ရယူနိုင်သည် (မဟာမိတ်အုပ်စု/တပ်ပေါင်းစုများထဲမှ ပါတီတစ်ခုချင်းစီအလိုက်)

Argentina - Campaign Expenditure Data, Mendoza Province

ရွေးကောက်ပွဲရလာဒ်။ အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံ၏ ပဏာမ ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်များသည် ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ ပွင့်လင်းအချက်အလက်မူများ အားလုံးနီးပါးနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိသည့် အချက်အလက် နမူနာကောင်းများ ဖြစ်သည်။ အချက်အလက်များကို အသုံးပြုရလွယ်ကူသည့် platform တစ်ခုဖြစ်သည့် အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံ၏ ပြည်သူ့ သတင်းအချက်အလက် portal မှတဆင့် ထုတ်ပြန်ပေးထားသည်။ မှတ်သားသင့်သည့် အချက်မှာ ၄င်းသည် Open Data Commons Open Databse License ODbL ကို အသုံးပြုထားသည့် မူပိုင်ခွင့်မဲ့ portal တစ်ခုဖြစ်သည်။ အာဂျင်တီးနား နိုင်ငံသည် ပဏာ မရွေးကောက်ပွဲရလဒ်များအား ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနိုင်သည့် (analyzable)၊ မူပိုင်ခွင့်ကင်းသည့် (CSV) format ဖြင့် download ရယူနိုင်ရန် ထုတ်ပြန်ပေးထားသည်။ မဲရလာဒ်များမှာ အသေးစိတ်ကျပြီး(မဲရုံအဆင့်အထိ ထုတ်ပြန်ပေးသည်) ရွေးကောက်ပွဲ တစ်မျိုးချင်းစီအတွက် (တစ်နိုင်ငံလုံးအဆင့်၊ အောက်ခြေအဆင့် နှစ်မျိုးလုံးတို့အတွက်) download ချနိုင်သည်။ ထို့ပြင် နိုင်ငံအများစုနှင့် မတူသည့်အချက်မှာ ၂၀၁၃ ခုနစ် အောက်တိုဘာလ (၂၇) ရက်နေ့ကျင်းပသည့် ရွေးကောက်ပွဲ အားလုံး မဲရလဒ်များအတွက် dataset များကို တစ်စုတစည်း CSV format ဖြင့် ရယူနိုင်ခြင်းပင်။

သို့သော်လည်း နောက်ဆုံး ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်များကိုမူ နောက်ဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခု၌ ထုတ်ပြန်ထားပြီး၊ ထုတ်ပြန်သည့် ပုံစံမှာလည်း ပွင့်လင်းမြင်သာမှု နည်းသည်။ ယင်းအချက်အလက်များကို PDF (analyzable မဖြစ်) ဖြင့်သာ ထုတ်ပြန်ပေးပြီး၊ data များမှာလည်း ပြည်နယ်အဆင့်ထိသာ ရှိသည်။

နောက်ဆုံးအခြေအနေသိရှိရန် စာရင်းပေးသွင်းခြင်း