အပိုင်း (၄)။ ပွင့်လင်းရွေးကောက်ပွဲ သတင်းအချက်အလက် လက်တွေ့ကျင့်သုံးခြင်း၊ တောင်အမေရိကတိုက်မှ သာဓကများ မက္ကဆီကို

အကဲဖြတ်သည့် ရွေးကောက်ပွဲကာလ။ ။ ၂၀၁၂၊ ဇူလိုင်လ (၁) ရက် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ (သမ္မတနှင့် လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲများ)

ရွေးကောက်ပွဲစီမံကျင်းပရေးအဖွဲ့ ဖြစ်စဉ်အဆင့်ဆင့်။ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း။ မက္ကဆီကိုနိုင်ငံ၏ ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ အမျိုးသားအဆင့် အင်စတီကျု (INE) သည် ဆုံးဖြတ်ချက်များ ချမှတ်သည့် ဖြစ်စဉ် အဆင့်ဆင့်တွင် ခြွင်းချက် အဖြစ် ထားရလောက်အောင်ပင် ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိသည်။ သူတို့၏ လုပ်ငန်းဆောင်တာများ၊ အစည်းအဝေးများ၊ ဆုံးဖြတ်ချက်များ၊ သဘောတူညီချက်များ စသည်တို့နှင့် ဆက်စပ်သည့် အချက်အလက်များ အမျိုးမျိုးကို ထုတ်ပြန်ပေးသည်။ အစည်းအဝေးအစအဆုံး စာဖြင့် ရေးသားထားသည့် မှတ်တမ်း၊ အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ၊ အသံသွင်းဖိုင်များ၊ ဗီဒီယိုဖိုင်များကိုပါ ထုတ်ပြန်ပေးသည်။ အစည်းအဝေးများကို ရုပ်မြင်သံကြားတွင် အချိန်နှင့်တပြေးညီ ကြည့်ရှုနိုင်သည်။

ပါတီမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့် ဆက်စပ်သည့် သတင်းအချက်အလက်များ။ မက္ကဆီကိုနိုင်ငံ၏ ပါတီမှတ်ပုံတင်ခြင်း အပေါ် ထုတ်ပြန်သည့် အချက်အလက်များသည် ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာပွင့်လင်းသတင်းအချက်အလက်မူ အတော်များများနှင့် ကိုက်ညီသည်။ ပါတီတစ်ခုချင်းစီ၏မှတ်ပုံတင်ခြင်း အောင်မြင်မှုရှိ မရှိအခြေအနေ နှင့် ယင်းနှင့်ဆက်စပ်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်များအကြောင်း အသေးစိတ် အချက်အလက်များ ထုတ်ပြန်ပေးသည်။ နိုင်ငံအများစုနှင့် မတူသည်မှာ မက္ကဆီကိုနိုင်ငံသ မှတ်ပုံတင်ခြင်းဖျက်သိမ်းခံရသည့် ပါတီစာရင်းနှင့် ဖျက်သိမ်းခံရသည့် အကြောင်းရင်း များကိုပါ အချက်အလက်များ ထုတ်ပြန်ပေးသည်။ မှတ်ပုံတင်ခြင်း ဖျက်သိမ်းခံရမှုနှင့် ဆက်စပ်သည့် အချက်အလက်များကို တစ်ခုတစည်းတည်း ထုတ်ပြန်သည်။ သို့ရာတွင် HTML ဇယားများဖြင့် ထုတ်ပြန်သဖြင့် စက်ဖြင့်ဖတ်နိုင်သည့် (machine readable) format များနှင့် ထုတ်ပြန်သည်ထက် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန် ခက်ခဲသည်။

ရွေးကောက်ပွဲတွင် မဲပေးခဲ့သူ အရေအတွက် စုစုပေါင်းနှင့် မဲရလာဒ်။ မက္ကဆီကိုနိုင်ငံ၏ မဲပေးခဲ့သူ အရေအတွက် စုစုပေါင်းနှင့် မဲရလာဒ်များနှင့် ဆက်စပ်သည့် အချက်အလက်များသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် ပွင့်လင်းမြင်သာမှု အရှိဆုံးထဲများထဲတွင် ပါဝင်သည်။ ပဏာမ မဲရလဒ်နှင့် နောက်ဆုံးမဲရလဒ်များကို အခြေခံအဆင့်တွင် (မဲရုံအဆင့်) တွင် မူပိုင်ခွင့်မဲ့ပြီး ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ၍ ရသည့် format ဖြင့် download လုပ်နိုင်သည်။ ထို့ပြင် မဲရုံတစ်ရုံချင်းစီမှ ပဏာမနှင့် နောက်ဆုံး မဲရလဒ်များကို ရေတွက်ထားသည့် လက်ရေး မဲစာရင်းကို ဓါတ်ပုံ file များဖြင့် ထုတ်ပြန်ပေးသည်။ ယင်းသို့ ပြုလုပ်ခြင်းကြောင့် အသုံးပြုသူများအနေဖြင့် download ချနိုင်သည့် ဒီဂျစ်တယ် သတင်းအချက်အလက်များနှင့် ဓာတ်ပုံ file များကို နှိုင်းယှဉ်ကြည့်နိုင်သည်။ တစ်ခုချင်းစီ၏ အသေးစိတ်အချက်အလက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။

  • ပထဝီနယ်နိမိတ်အဆင့်ဆင့်ရှိ မဲပေးသူအရေအတွက်စုစုပေါင်းနှင့် မဲရလာဒ် ပဏာမ အချက်အလက် များကို အသုံးပြုသူများ ဘက်ကပါ ပါဝင်နိုင်သည့် (interative) ဝက်ဘ်အခြေခံသည့် PREP စနစ် ဖြင့် ထုတ်ပြန်ထားသည်။ ထို့ပြင် မူပိုင်ခွင့်မဲ့သည့် (gzip) compressed file များအဖြစ် download လုပ်နိုင်သည့်အတွက် အချက်အလက်များကို မူလအဆင့်မှအစ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ၍ ရသည်။ မဲရုံတစ်ရုံချင်းစီမှ ပဏာမ မဲရလဒ်များကို ရေတွက်ထားသည့် လက်ရေး စာရွက်များကို ဓာတ်ပုံ file များအဖြစ် download ချနိုင်သည်။
  • မဲပေးသူ အရေအတွက် စုစုပေါင်းနှင့် မဲရလာဒ် နောက်ဆုံးအချက်အလက်များကို ဝက်ဘ်အခြေခံသည့် ATLAS database မှတဆင့်ရယူနိုင်သည်။ Data များကို ပထဝီနယ်နိမိတ် အဆင့်အားလုံးအတွက် ထုတ်ပြန်ပေးပြီး မဲရုံအဆင့် အချက်အလက်များကို ပြည်နယ် (၃၂) ပြည်နယ်လုံးအတွက် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနိုင်သည့်ပုံစံဖြင့် မူပိုင်ခွင့်မဲ့ format ဖြစ်သည့် plain text ဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ မူပိုင်ခွင့်ရှိသည့် Excel ဖြင့်သော်လည်းကောင်း တစ်ခုတစည်းတည်း download ချနိုင်သည် (အောက်တွင် ပုံ ၃ ကိုကြည့်ပါ)။ သို့သော် မဲရုံအဆင့် အချက်အလက်များကို တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်း အတာအထိ တစ်ခုတစည်းတည်း download ချ၍တော့မရ။ ဤ ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင် မဲရုံအဆင့် နောက်ဆုံးမဲရေတွက်သည့် လက်ရေး မဲစာရင်းများကိုပါ ဓာတ်ပုံ file များဖြင့် ထုတ်ပြန်ပေးထားသည်
  • ၁၉၉၁ ခုနှစ်အထိ ယခင်ရွေးကောက်ပွဲ မဲရလဒ်များကိုလည်း ATLAS website တွင်ပင် ရယူနိုင်သည်။ အစောပိုင်း ရွေးကောက်ပွဲများအတွက် မဲရုံအဆင့် data များ မရနိုင်သော်လည်း နောက်ပိုင်း ရွေးကောက်ပွဲများအတွက်မူ အထက်တွင် ဖော်ပြခဲ့သည့် ၂၀၁၂ ရွေးကောက်ပွဲ အချက်အလက်များကဲ့သို့ပင် ရယူနိုင်သည်။

ပုံ (၃)။ မက္ကဆီကို။ ၂၀၁၂ ရွေးကောက်ပွဲများအတွက် မဲရုံအဆင့် မဲရလာဒ်များနှင့် မဲပေးသူအရေအတွက် စုစုပေါင်း အချက်အလက်များ
မဲရလာဒ် ကိန်းဂဏန်းများနှင့် မဲပေးသူအရေအတွက် စုစုပေါင်း ကိန်းဂဏန်းများကို မည်သည့် ပထဝီနယ်နိမိတ် အဆင့်အတွက်မဆို ရယူနိုင်သည်။ မဲရုံတစ်ခုချင်းစီအတွက် မဲရေတွက်သည့်ဇယား ဓာတ်ပုံ file များကို မဲရုံအချက်အလက်တစ်ခုချင်းစီ ဘေးနားတွင်ရှိသည့် အစိမ်းရောင် အမှန်ခြစ် ခုလုတ် ကို နှိပ်ခြင်းဖြင့် ရယူနိုင်သည်။ စာမျက်နှာ၏ ညာဘက်ခြမ်းတွင် data များကို plain text ဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ Excel ဖြင့်သော်လည်းကောင်းရယူနိုင်သည်။

Mexico - Final Polling Station-level Results and Turnout Data for Mexico's 2012 Elections

မဲဆန္ဒရှင်များ ပညာပေးခြင်းနှင့် ရွေးကောက်ပွဲရလာဒ်များ။ အဝေးရောက်မဲပေးခြင်း။ မက္ကဆီကိုနိုင်ငံသည် တောင်အမေရိကတိုက်ရှိ နိုင်ငံများထဲမှ အဝေးရောက်မဲပေးခြင်း နှင့် ပတ်သက်၍ ပွင့်လင်းသတင်း အချက်အလက်များ ထုတ်ပြန်ရာတွင် အပြည့်စုံဆုံး ထုတ်ပြန်သည့် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်သည်။ မည်သို့မည်ပုံ၊ မည်သည့်အချိန်၊ မည်သည့်နေရာတွင်၊ မည်ကဲ့သို့ မှတ်ပုံတင်ရမည်၊ မည်သို့မည်ပုံ၊ မည်သည့်အချိန်တွင်၊ အဘယ့်ကြောင့် မဲပေးရမည် စသည်ဖြင့် အသုံးဝင်ပြီး အသုံးပြုရန် လွယ်ကူသည့် သတင်းအချက်အလက်များ ပေးသည့် microsite ကိုလည်းဖန်တီးထားသည်။ ဤ ဆိုက်တွင် အဝေးရောက်မဲရလဒ်များ၊ အဝေးရောက် မဲပေးသူအရေအတွက် စုစုပေါင်းတို့အတွက် အသေးစိတ်ခွဲခြမ်းထားသည့် အချက်အလက်များအပြင် ယင်းအချက်အလက်များကို ပုံကားချပ်များ၊ ဇယားများနှင့် ဂရပ်များနှင့်ပါ သရုပ်ဖော်ထားသည်။ သို့သော် ဤအချက်အလက်များကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ၍ မရသော PDF format ဖြင့်သာရယူနိုင်သည်။

နောက်ဆုံးအခြေအနေသိရှိရန် စာရင်းပေးသွင်းခြင်း