အပိုင်း (၄)။ ပွင့်လင်းရွေးကောက်ပွဲ သတင်းအချက်အလက် လက်တွေ့ကျင့်သုံးခြင်း၊ တောင်အမေရိကတိုက်မှ သာဓကများ ကော်စတာရီကာ

အကဲဖြတ်သည့် ရွေးကောက်ပွဲကာလ။ ။ ၂၀၁၄၊ ဖေဖော်ဝါရီလ (၂) ရက် လွှတ်တော်၊ သမ္မတနှင့် မြို့တော်ဝန် ရွေးကောက်ပွဲ၊ ၂၀၁၄၊ ဧပြီလ (၆) ရက်နေ့ ဒုတိယအချီ သမ္မတ ရွေးကောက်ပွဲ

ရွေးကောက်ပွဲ စီမံကျင်းပရေးအဖွဲ့ ဖြစ်စဉ်အဆင့်ဆင့်။ ဘက်ဂျတ်နှင့် ငွေကြေးသုံးစွဲမှု။ ကော်စတာရီကာနိုင်ငံ၏ ရွေးကောက်ပွဲခုံရုံး (TSE) သည် ဘက်ဂျတ် နှင့် ငွေကြေးသုံးစွဲမှု ဆိုင်ရာ အသေးစိတ် အချက်အလက်များကို နှစ်အလိုက် ထုတ်ပြန်ပေးသည်။ အချက်အလက်များကို အသေးစိတ်ကျမှု အဆင့်ဆင့်ဖြင့် (အကျဉ်းချုံးမှသည် ကဏ္ဍအလိုက် သုံးစွဲမှု တစ်ခုချင်းစီ အဆင့်အထိ) ထုတ်ပြန်သည်။ ထုတ်ပြန်သည့် format မှာ မူပိုင်ခွင့်မဲ့ဖြစ်သော်လည်း PDF ဖြစ်သည့်အတွက် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ၍တော့ မရပေ။ တမူထူးခြားသည့်အချက်မှာ TSE သည် ဘက်ဂျတ်ဆွဲထားသည့် ပမာဏနှင့် သုံးစွဲခဲ့သည့် ပမာဏကို နှိုင်းယှဉ်ပြသည့် အချက်အလက်များကို ထုတ်ပြန်ပေးခြင်းပင်။ ယင်းလုပ်ဆောင်ချက်မှာ ဒေသတွင်းနိုင်ငံများတွင် လုပ်ခဲသည့် လုပ်ဆောင်ချက် တစ်ခုဖြစ်သည်။

ရွေးကောက်ပွဲ စီမံကျင်းပရေးအဖွဲ့ ဖြစ်စဉ်အဆင့်ဆင့်။ ရွေးကောက်ပွဲ စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့အစည်းများ။ ကော်စတာရီကာနိုင်ငံသည် ရွေးကောက်ပွဲ စောင့်ကြည့်လေ့လာရေး အဖွဲ့အစည်းများ အကြောင်း အချက်အလက် ထုတ်ပြန်ရာတွင် အကောင်းဆုံး နမူနာ မဟုတ်လျှင်တောင်မှ အကောင်းဆုံးနမူနာထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်မှာ သေချာသည်။ နိုင်ငံတကာ စောင့်ကြည့်လေ့လာသူများနှင့် ပတ်သက်၍ ကော်စတာရီကာနိုင်ငံသည် အသိအမှတ်ပြုထားသည့် နိုင်ငံတကာ စောင့်ကြည့်လေ့လာရေး အဖွဲ့အစည်း အရေအတွက်၊ ၄င်းတို့၏ အမည်များ သာမက အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့စီမှ တောင်းခံခဲ့သည် စောင့်ကြည့်လေ့လာသူ အရေအတွက် (အခြားနိုင်ငံများသည် ယင်းသို့ထုတ်ပြန်လေ့မရှိ) နှင့် အသိအမှတ်ပြုခံရသည့် စောင့်ကြည့်လေ့လာခွင့်ရသူ အရေအတွက်စသည်တို့ကို ထုတ်ပြန်ပေးသည်။ အားနည်းတစ်ခုမှာ data များကို HTML ဇယားများဖြင့်ထုတ်ပြန်ထားသည့်အတွက် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ၍ မရပေ။

မဲရုံများ။ ကော်စတာရီကာနိုင်ငံသည် မဲရုံစာရင်းအပြည့်အစုံ ကို မူပိုင်ခွင့်မဲ့သည့် format ဖြင့် တစ်စုတစည်းတည်း download ချနိုင်ရန် ထုတ်ပြန်ပေးသည်။ သို့သော် PDF ဖြစ်သည့်အတွက် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ၍ ကား မရချေ။ မဲစာရင်းတွင် ပထဝီ နယ်နိမိတ် အဆင့်ဆင့်ခွဲထားပြီး မဲရုံတစ်ရုံချင်းစီ၏ ထူးခြားသည့် အမှတ်အသား၊ လိပ်စာတို့ပါရှိသည်။

ရွေးကောက်ပွဲနှင့် ဆက်စပ်သည့် တိုင်တန်းချက်များ၊ အငြင်းပွားမှုများနှင့် အငြင်းပွားမှုများ ဖြေရှင်းခြင်း။ ကော်စတာရီကာ နိုင်ငံသည် ရွေးကောက်ပွဲနှင့်ဆက်စပ်သည့် တိုင်တန်းချက်များ၊ အငြင်းပွားမှုများနှင့် အငြင်းပွားမှုများဖြေရှင်းခြင်း တို့အကြောင်း အချက်အလက်ရယူရန် နည်းလမ်း (၃)ခု ဖန်တီးပေးထားသည်။ ယင်းနည်းလမ်း (၃) ခု ပေါင်းစပ်လျှက် ထုတ်ပြန်သည့် အချက်အလက်များကို ပွင့်လင်းမြင်သာဖြစ်စေသည်။

  • အသုံးပြုသူများသည် ရှာဖွေရေး ပလက်ဖောင်း (search platform) တစ်ခုမှတဆင့် အမှုတစ်ခုချင်းစီအတွက် (မူလအဆင့် အချက်အလက်) တရားဝင် ဆုံးဖြတ်ချက်များကို PDF ဖြင့်ရယူနိုင်သည်
  • အသုံးပြုသူများသည် နောက်ဝက်ဘ်စာမျက်နှာတစ်ခု မှတဆင့် ဆုံးဖြတ်ချက် မှတ်တမ်းအပြည့်အစုံကို (ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုလျှင် document တစ်ခုစီဖြင့်) မူပိုင်ခွင့်မဲ့ format ဖြစ်သည့် ZIP file ဖြင့် download ချနိုင်သည်။ data များကို မူလအဆင့် (အမှုတစ်ခုချင်းစီအလိုက်) download ချနိုင်သော်လည်း PDF file များဖြစ်သည့်အလျောက် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ၍မရ။
  • နောက်တတိယ ဝက်ဘ်စာမျက်နှာတစ်ခုတွင် နှစ်တစ်နှစ်ချင်းစီ၊ အမှုတစ်ခုချင်းစီအတွက် ချမှတ်ခဲ့သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် စာရင်းအင်းများကို PDF file (မူပိုင်ခွင့်မဲ့ သို့သော်လည်း ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ၍ မရ) ဖြင့် ထုတ်ပြန်ပေးထားသည်။

နောက်ဆုံးအခြေအနေသိရှိရန် စာရင်းပေးသွင်းခြင်း