အပိုင်း (၃) ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်စဉ်၏ အဓိက ကဏ္ဍများ ရွေးကောက်ပွဲလုံခြုံရေး

Election Security

ရွေးကောက်ပွဲလုံခြုံရေးဟူသည် အဘယ်နည်း။

မည်သည့်ရွေးကောက်ပွဲတွင်မဆို မဲပေးသူများ၊ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ မဲရုံလုပ်သားများ၊ စောင့်ကြည့် လေ့လာသူများနှင့် အခြားပါဝင်ပတ်သက်သူများသည် ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်စဉ်တစ်ခုလုံးတွင် အကြောက်တရား ကင်းစွာနှင့် ဘေးအန္တရာယ်ကင်းစွာ ပါဝင်ဆင်နွှဲနိုင်စေရေး၊ အရေးကြီးသည့် ရွေးကောက်ပွဲဆက်စပ် ပစ္စည်းများ လုံခြုံမှုရှိစေရေး တို့အတွက် အာဏာပိုင်များအနေဖြင့် လိုအပ်သည်များ ဆောင်ရွက်ပေးရသည်။ ရွေးကောက်ပွဲ တစ်ခုချင်းအတွက် လုံခြုံရေး လိုအပ်ချက်များသည် အခြေအနေ အပေါ်လိုက်၍ တူညီမှုရှိနိုင်မည် မဟုတ်။ ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားနေသည့်နေရာများ၊ ပဋိပက္ခ ဖြစ်ပွားရန် အလားအလာရှိသည့်နေရာများတွင် ရွေးကောက်ပွဲ လုံခြုံရေး ဆောင်ရွက်သည့်အခါ အချက်များစွာကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်။ မဲရုံများ၊ လူပုဂ္ဂိုလ်များကို ကာကွယ်ရန်အတွက် စစ်တပ်နှင့် ရဲတပ်များ အများအပြား ဖြန့်ထားရန် လိုကောင်းလိုအပ်နိုင်သည်။ ရွေးကောက်ပွဲတိုင်းတွင် မဲပြားများနှင့် မဲပြားထည့်သည့်ပုံးများအား လုံခြုံစွာ သိမ်းဆည်း၊ ပြောင်းလွှဲနိုင်ရန် အစီအစဉ်များ ဆွဲထားကြမည်ဖြစ်သည်။ ကွန်ပျူကို ဖောက်ထွင်းခြင်းများ၊ လှည့်စားမှု ပြုလုပ်ခြင်းများအား တားဆီးနိုင်ရန် ရွေးကောက်ပွဲတွင် အသုံးပြုသည့် နည်းပညာများအား ကြိုတင်ကာကွယ်လုပ်ဆောင်စရာများအား အဆင်သင့် ပြင်ဆင်ထားရမည်။

ရွေးကောက်ပွဲကာလအတွင်း သွေးထွက်သံယိုဖြစ်စေနိုင်သည့် အလားအလာများသည် လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု၏ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးအခြေအနေများမှ ပေါ်ထွက်လာနိုင်သည်။ ထိရောက်သည့် ပဋိပက္ခလျော့ချရေး စီမံကိန်းများတွင် အစောပိုင်း ပဋိပက္ခ လက္ခဏာများအား ဖော်ထုတ်ခြင်း၊ ပဋိပက္ခလေ့လာစောင့်ကြည့်ရန် ပြည်သူလူထုအား စည်းရုံးခြင်း၊ ပဋိပက္ခလျော့ပေါ့ရန်ကြိုးပမ်းခြင်း၊ ကောင်းစွာလေ့ကျင့်ထားသည့် လုံခြုံရေး ဝန်ထမ်းများ တာဝန်ချ ဖြန့်ထားခြင်း၊ အစိုးရ အေဂျင်စီများအကြား ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊ လူထုပညာပေး ခြင်းများ ပါဝင်သည်။ ဘေးကင်းလုံခြုံသည့် ရွေးကောက်ပွဲ ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခု ဖန်တီးရာတွင် EMB များ အပါအဝင် အင်စတီကျူးရှင်းများ၊ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် အခြားသက်ဆိုင်သည့် ဌာနများ အတူတကွ ပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။ ယင်း အင်းစတီကျူးရှင်းများသည် ရွေးကောက်ပွဲ ဖြစ်စဉ်တလျောက် လုံခြုံရေးလုပ်ငန်းဆောင်တာများ ရေးဆွဲခြင်း၊ အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း၊ ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း တို့ ဆောင်ရွက်ကြသည်။ အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းအနေဖြင့်လည်း ဒေသခံအဖွဲ့အစည်းများ၊ အလုပ်သမား သမဂ္ဂများ၊ ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များ၊ ရပ်ရွာခေါင်းဆောင်များ၊ သတင်းမီဒီယာများမှတဆင့် ဘေးကင်းလုံခြုံသည့် ရွေးကောက်ပွဲ ပတ်ဝန်းကျင် တစ်ခုဖော်ဆောင်ရာတွင် အရေးကြီးသော အခန်းကဏ္ဍများ ထမ်းရွက်နိုင်သည်။ ကြားဝင်ဖျန်ဖြေခြင်း၊ သွေးထွက်သံယိုဖြစ်မှုဆန့်ကျင်ရေး စိတ်ဓာတ်များ တည်ဆောက်ပေးခြင်း၊ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ပြည်သူလူထုတစ်ရပ်လုံး ဘေးကင်းလုံခြုံစွာ ပါဝင်ဆင်နွှဲနိုင်ရန် ယုံကြည်မှု တည်ဆောက်ပေးခြင်းတို့ ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ကင်ညာနှင့် နိုင်ဂျီးရီးယားကဲ့သို နိုင်ငံများ၌ ရွေးကောက်ပွဲ အစီအစဉ်များတွင် အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းမှ ယင်းကဲ့သို့ ပါဝင်မှုကို အလေးအနက်ထားကြသည်။ ကင်ညာနိုင်ငံတွင် ၂၀၁၃ ရွေးကောက်ပွဲအတွက် မူဝါဒရေးဆွဲသည့်အခါ အထောက်အကူပြုနိုင်ရန် အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ရွေးကောက်ပွဲဝင်မည့် ကိုယ်စားလှယ်များအား ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်စေခဲ့သည်။

ရွေးကောက်ပွဲနှင့်ဆက်စပ်သည့် သွေးထွက်သံယိုဖြစ်မှုဟူသည် မဲပေးသူများ၊ ရွေးကောက်ပွဲဝင် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ၊ ရွေးကောက်ပွဲဝန်ထမ်းများ၏ ရွေးကောက်ပွဲနှင့် ပတ်သက်သည့် အမူအရာအား ပြောင်းလဲရန် သော်လည်းကောင်း၊ ရွေးကောက်ပဲရလဒ်အား ပြောင်းလဲရန်သော်လည်းကောင်း ရည်ရွယ်သည့် သွေးထွက်သံယို ဖြစ်မှုမျိုးကို ဆိုလိုသည်။ ရွေးကောက်ပွဲ သွေးထွက်သံယိုဖြစ်မှုတွင် အနာတရ ဖြစ်စေရန် ရည်ရွယ်၍ အင်အားသုံးခြင်းသည်လည်းကောင်း၊ ရွေးကောက်ပွဲ ဖြစ်စဉ်တွင် ပါဝင်ပတ်သက်သည့် လူပုဂ္ဂိုလ်များ၊ ပစ္စည်းအိုးအိမ်များအားသော်လည်းကောင်း ဖျက်ဆီးရန်၊ နာကျင်စေရန် အလို့ငှာ အင်အားသုံးရန် ခြိမ်းခြောက်ခြင်းသည်လည်းကောင်း ပါဝင်နိုင်သည်။ များသောအားဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲ သွေးထွက်သံယိုဖြစ်မှုသည် ရွေးကောက်ပွဲယှဉ်ပြိင်အုပ်စုများအကြား သို့မဟုတ် အုပ်စုအတွင်း၌ပင် ရွေးကောက်ပွဲ အနိုင်ရရန် အောက်တန်းကျသည့် ကြိုးပမ်းမှုများကြောင့် ဖြစ်ရသည်။ ဒီမိုကရေစီနည်းလမ်းများကို ဆန့်ကျင်သည့် အင်အားစုများသည် သူတို့၏ ပန်းတိုင်သို့ရောက်ရန် ရွေးကောက်ပွဲယှဉ်ပြိုင်မှုပြင်ပမှ ကြိုးပမ်းသည့်အခါ ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ ပစ်မှတ်များအား တိုက်ခိုက်တတ်ကြသည်။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ ရန်လိုမုန်းထားမှု၊ လူမျိုးစုများအကြား မကျေနပ်မှုကို အခြေခံသည့် အခြားသော သွေးထွက်သံယိုဖြစ်မှု များသည် ရွေးကောက်ပွဲနှင့် ဆက်စပ်မှုမရှိနိုင်သော်လည်း ရွေးကောက်ပွဲ ကာလအတွင်း ဖြစ်ပွားလေ့ရှိသည်။ ရွေးကောက်ပွဲလုံခြုံရေးအတွက် စီစဉ်သည့်အခါ ဤကဲ့သို့ သွေးထွက်သံယိုဖြစ်မှု အမျိုးအစားအားလုံး၏ ဖြစ်လာနိုင်ခြေအား ထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီး ၄င်းတို့အား အခြေခံအခွင့်အရေးများကို မချိုးဖောက်ဘဲ မည်သို့မည်ပုံ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းမည်ကို တွေးဆထားရမည်။

ရွေးကောက်ပွဲလုံခြုံရေး၏ အရေးပါပုံ

ရွေးကောက်ပွဲတစ်ခု လူပေါင်းစုံပါဝင်ရေး၊ လူပေါင်းစုံပါဝင်ဆင်နွှဲနိုင်စေရေး၊ ယှဉ်ပြိုင်မှုရှိစေရေးနှင့် ခြုံ၍ပြောရလျှင် ပြည့်သူ့ဆန္ဒကို ထင်ဟပ်စေရေးတို့အတွက် အန္တရာယ်ပြုခံရမှုအား ကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိပဲ ရွေးကောက်ပွဲ ယှဉ်ပြိုင်သူများ ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ရန်၊ ပြည်သူများ အချက်ကျကျ မဲပေးနိုင်ရန်၊ ဝန်ထမ်းများလည်း ရွေးကောက်ပွဲတွင် လိုအပ်သလို တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ရန် အလွန်အရေးကြီးသည်။ အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများ၊ သတင်းမီဒီယာများ နှင့် နိုင်ငံရေးပါတီများလည်း ဘေးအန္တရာယ်နှင့် အကြောက်တရားတို့ ကင်းစွာ ပါဝင်ဆင်နွှဲနိုင် လေ့လာစောင့်ကြည့်နိုင်ရပေမည်။ နေရာတော်တော်များများတွင် EMB များသည် ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်စဉ်အဆင့်ဆင့်အား ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်နိုင်ပြီး ရွေးကောက်ပွဲ အစိတ်အပိုင်းများအား အကာအကွယ်ပေးနိုင်သည်။ ရွေးကောက်ပွဲ လုံခြုံရေး စီမံကိန်းတစ်ခုတွင် လက်နက်ကိုင် လုံခြုံရေး ဝန်ထမ်း၏ ဖြန့်ချထားခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် ဆိုးကျိုးကောင်းကျိုးများ ထည့်သွင်း စဉ်းစားရပေမည်။လုံခြုံရေး ချထားခြင်းသည် ရွေးကောက်ပွဲသွေးထွက်သံယိုဖြစ်မှု ပေါ်ပေါက်ရန် အလားအလာများသည့်အခါ လိုအပ်ကောင်း လိုအပ်မည်ဖြစ်သော်လည်း ယင်းသို့ဖြန့်ချထားခြင်းသည်ပင် လူအများစုကို ကြောက်လန့်စေပြီး ပြည်သူများ မဲပေးခြင်းမှ တားဆီး စေနိုင်သည်။ လုံခြုံရေးအတွက် ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်သည့် အဆင့်တွင် အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများအား ပါဝင်စေခြင်းဖြင့် ပြည်သူလူထု၏ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများအား အလေးထားစဉ်းစားပေးနိုင်မည့်အပြင် လုံခြုံရေးအတွက် ဆောင်ရွက်ထားသည်များအား ပြည်သူလူထုသို့ အသိပေးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ တစ်ချိန်တည်းတွင် ရွေးကောက်ပွဲလုံခြုံရေးဆောင်ရွက်ရာတွင် လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းများ ဖြန့်ချထားခြင်းထက် ပိုမို၍ လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်သည်။ ယခင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် အဖြစ်အပျက်များ၊ သွေးထွက်သံယိုဖြစ်တတ်သည့် ပုံစံများအား နားလည်ခြင်းသည် သွေးထွက်သံယို ဖြစ်ပျက်မှု တိုက်ဖျက်ရေး အတွက် လူနှင့် အခြားအင်အားများ ခွဲဝေ ဖြန့်ထားရာတွင် အလွန်အရေးပါသည်။ အစောပိုင်း သတိပေးချက် အလားအလာများအား ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခြင်းသည် ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများအတွက် အရေးပါသလို ရွေးကောက်ပွဲ သွေးထွက်သံယို ဖြစ်ပျက်မှုများအား ချက်ချင်းဖြေရှင်းခြင်း၊ ကောလဟာလများအား အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်းတို့သည် အကြမ်းပတမ်း တုံ့ပြန်မှုများ လျော့ပါးစေရန် အခရာကျပေသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ သက်ဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များ အား ထိထိရောက်ရောက်အသုံးပြုနိုင်ရန် အချက်အလက်များကို အချိန်နှင့်တပြေးညီနီးပါး ရရှိနိုင်ရမည်ဖြစ်သည်။

ရွေးကောက်ပွဲနှင့် ဆက်စပ်သည့် ပစ္စည်းများအားလည်း လုံခြုံစွာ သိမ်းဆည်းထားနိုင်ရမည်။ မဲပြားများနှင့် မဲပုံးများကဲ့သို့ အရေးကြီးပစ္စည်းများအား လုံခြုံစွာ မသိမ်းထားနိုင်လျှင် မသမာမှုများဖြစ်ပွားခြင်း၊ ဖြစ်ပွားနိုင်ခြေများရှိခြင်းကြောင့် ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်စဉ်တွင် ပြည်သူ့ယုံကြည်မှု ကျဆင်းပြီး ရွေးကောက်ပွဲရလဒ် အား လက်ခံသူ နည်းပါးသွားနိုင်သည်။ ရွေးကောက်ပွဲ သမာသမတ်ကျမှုကို ယုံကြည်စေရန် ပြည်သူလူထုနှင့် ရွေးကောက်ပွဲဝင်သူများအား ရွေးကောက်ပွဲ ပစ္စည်းများ၏ လုံခြုံရေးအတွက် ဆောင်ရွက်ထားသည်များကို အသိပေးထားရမည်။

ရွေးကောက်ပွဲလုံခြုံရေးတွင် ပါဝင်ပတ်သက်သည့် အင်စတီကျူးရှင်းများသည် ပွင့်လင်းမြင်သာပြီး ဘက်လိုက်မှုကင်း ရမည့်အပြင် ယင်းကဲ့သို့ ပွင့်လင်းမြင်သာပြီး ဘက်လိုက်မှုကင်းရှင်းကြောင်းလည်း ပြသရပေမည်။ တရားစီရင်ရေး အင်စတီကျူးရှင်းများသည်လည်း ရွေးကောက်ပွဲလုံခြုံရေး တရားဥပဒေ မူဘောင်များအတွက် တာဝန်ခံ/တာဝန်ယူမှုများရှိပြီး ရွေးကောက်ပွဲလုံခြုံရေး၊ ရွေးကောက်ပွဲ သွေးထွက်သံယိုဖြစ်မှုများနှင့် ဆက်စပ်သည့် တိုင်တန်းချက်များအား ဖြေရှင်းပေးရမည်။ ၁၉၉၇ ခုနစ်တွင် မက္ကဆီကိုနိုင်ငံ ရွေးကောက်ပွဲရာဇဝတ်မှုများဆိုင်ရာ ဗဟိုအထူးတရားရုံး (စပိန်ဘာသာဖြင့် Fepade) အား ဗဟိုရှေ့နေချုပ်ရုံး အတွင်း ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ ရာဇဝတ်မှုများအတွက် သီးသန့် ကဏ္ဍတစ်ခု ဖန်တီးခဲ့သည့်။ Fepade ကို ပြည်သူများကစွပ်စွဲလာသည့် ရွေးကောက်ပွဲနှင့်ဆက်စပ်သည့် အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများအား စုံစမ်းစစ်ဆေးရန်၊ ရွေးကောက်ပွဲ ရာဇဝတ်မှုများအား တားဆီးရန် တာဝန်ပေးထားသည်။ Fepade သည် ယင်းတာဝန်များအား ထမ်းဆောင်ရာတွင် ပြည်သူလူထုထံသွားရောက်၍ ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ အခွင့်အရေး များနှင့် ပတ်သက်၍ ပညာပေးဟောပြောခြင်းတို့ ပြုလုပ်သည်။

ပြည်သူလူထုအနေဖြင့်လည်း ရွေးကောက်ပွဲအတွက် လုံခြုံရေးပေးရန် ထိရောက်သည့် လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက် လျက်ရှိကြောင်း သိရှိနေသင့်သည်။ ရွေးကောက်ပွဲ လုံခြုံရေးအကြောင်း သတင်းအချက်အလက်များသည် ရွေးကောက်ပွဲ ဖြစ်စဉ်တွင် ပြည်သူလူထု၏ ယုံကြည်မှုကို တိုးစေပြီး မဲပေးသူများ၊ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ မဲရုံလုပ်သားများ၊ စောင့်ကြည့်လေ့လာသူများအား သူတို့၏ အခန်းကဏ္ဍအလိုက် အပြည့်အဝ ပါဝင်နိုင်စေရန် ကူညီပေးသည်။ အရပ်ဘက် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ရွေးကောက်ပွဲယှဉ်ပြိုင်သူများလည်း ချမှတ်ထားသည့် လုံခြုံရေး လုပ်ငန်းဆောင်တာများကို ဆန်းစစ်နိုင်ပြီး ရှေ့ဆက်သွားရာတွင် ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများ လိုအပ်၊ မလိုအပ် ဆုံးဖြတ်နိုင်မည်။ ရွေးကောက်ပွဲ လုံခြုံရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်သည့် ဖြစ်စဉ် အဆင့်ဆင့်အကြောင်း သတင်းအချက်အလက်များအား လက်ဝယ်ရှိခြင်းဖြင့် အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများ၊ နိုင်ငံရေးပါတီများနှင့် သတင်းမီဒီယာများမှ EMB များနှင့် လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းများသည် မှန်ကန်သည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများလိုက်စေရန်၊ အပြုသဘော လုပ်ဆောင်စေရန် သေချောအောင် လုပ်နိုင်မည်ဖြစ်ပေသည်။ ရွေးကောက်ပွဲသွေးထွက်သံယိုဖြစ်မှုအပေါ် တရားဝင် အစီအရင်ခံစာများကို မိမိတို့ကြုံတွေ့ရသည်များနှင့် ယှဉ်ထိုးကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ပြည်သူ့စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့များသည် ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်စဉ်အား ဘက်လိုက်မှုကင်းစွာ အကဲဖြတ်နိုင်မည်။ ထို့ပြင် ရွေးကောက်ပွဲအမှုအခင်းများအား မည်သို့မည်ပုံ စစ်ဆေးခဲ့သည်၊ တရားစွဲရန် မည်သူတို့ တာဝန်ရှိသည် စသည့်သတင်းအချက်အလက်များ လက်ဝယ်ရှိခြင်းဖြင့် အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများသည် တရားစီရင်ရေး အင်စတီကျူးရှင်းများအား အမှုအခင်းများ မှန်မှန်ကန်ကန်ဖြေရှင်းရေး၊ တိုင်းတန်းချက်များ ဖြေရှင်းပေးရေး သွေးထွက်သံယိုပြုလုပ်ခံရသူ များအား တရားမျှတမှု ရှာဖွေနိုင်ရန် မည်ကဲ့သို့ လုပ်ဆောင်သင့်သည်ကို တိကျပြီး အချိန်မီသည့် သတင်းအချက်အလက်များပေးနိုင်ရေးတို့အတွက် တာဝန်ခံ/ တာဝန်ယူ ခိုင်းနိုင်သည်။

ရွေးကောက်ပွဲလုံခြုံရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက် နမူနာ

ရွေးကောက်ပွဲလုံခြုံရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်ဆိုရာတွင် စည်းကမ်းရေးရာ၊ လုံခြုံရေးရာနှင့် ဥပဒေရေးရာ အင်စတီကျူးရှင်းတို့မှ သတင်းအချက်အလက်များ အကျုံးဝင်သည်။ စည်းကမ်းရေးရာ အင်စတီကျူးရှင်းများမှ အချက်အလက်များတွင် ရွေးကောက်ပွဲတွင် ရဲနှင့်စစ်တပ် ပါဝင်လာသည့်အခါ မည်သို့မည်ပုံ ပါဝင်ရမည်ကို ညွှန်ပြသည် စံများ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ ပါဝင်သည်။ စည်းကမ်း ထိမ်းသိမ်းရေး (သို့မဟုတ်) လုံခြုံရေးရာ အင်စတီကျုးရှင်းများမှ လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့များ ဖြန့်ချထားခြင်း၊ မဲရုံတစ်ရုံစီတွင် ဖြန့်ချမည့် လုံခြုံရေး ဝန်ထမ်းအရေအတွက် စသည်ဖြင့် မဲရုံများတွင် လုံခြုံရေးဖြန့်ချမည့် ဗျူဟာများနှင့် ပတ်သက်သည့် ထုတ်ပြန်နိုင်သမျှ သတင်းအချက်အလက်အားလုံးကို ပြည်သူလူထုထံသို့ ထုတ်ပြန်ပေးရမည်။ ရဲတပ်ဖွဲ့သည်လည်း ရွေးကောက်ပွဲသွေးထွက်သံယိုဖြစ်မှုများနှင့် ဆက်စပ်သည့် သတင်းအချက်အလက်များ စုဆောင်းရမည်။ ထူးခြားဖြစ်စဉ် အစီအရင်ခံစာများတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည် အဖြစ်အပျက်၊ နေ့ရက်၊ အချိန်၊ နေရာ၊ ကျူးလွန်ခြင်းခံရသူ(များ)၊ ကျူးလွန်သူ(များ)၊ မျက်မြင်သက်သေ(များ)၊ ကျား/မ၊ အသက်အရွယ်၊ နိုင်ငံရေးဆက်နွွှယ်မှုများနှင့် အတိုချုံးဖော်ပြချက်တို့ ထည့်သွင်း သင့်သည်။ တရားဥပဒေရေးရာ အင်စတီကျူးရှင်းများမှ အချက်အလက်များတွင် ရွေးကောက်ပွဲနှင့် ဆက်စပ်သည့် လုံခြုံရေး ကိစ္စများအား ဖြေရှင်းသည့် တရားဥပဒေရေးရာ ဖြစ်စဉ်အဆင့်ဆင့်၊ တရားဥပေဒ မူဘောင် စသည်တို့အပါအဝင် ရွေးကောက်ပွဲလုံခြုံရေးနှင့် တိုင်တန်းချက်များအား ဖြေရှင်းပုံအကြောင်း သတင်းအချက်အလက်များ ပါဝင်နိုင်သည်။

နောက်ဆုံးအခြေအနေသိရှိရန် စာရင်းပေးသွင်းခြင်း