အပိုင်း ၂၊ ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ ပွင့်လင်းသတင်းအချက်အလက် မူများ မူ (၆)။ ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များသည် မူပိုင်ခွင့်ကင်းလွတ်သည့်အခါ ပွင့်လင်း မြင်သာမှုရှိသည်

Non-proprietary

မူပိုင်ခွင့်ဖြင့် ထုတ်ပြန်ခြင်းသည် သတင်းအချက်အလက်များအား အသုံးပြုခြင်းကိုသော်လည်းကောင်း ဝေမျှခြင်းကို သော်လည်းကောင်း ကန့်သတ်သည်။ ရွေးကောက်ပွဲ သတင်းအချက်အလက်များ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိစေရန် အလို့ငှာ ၄င်းတို့အား တစ်ဦးတစ်ယောက်တည်းက အလုံးစုံ ထိန်းချုပ်ထားခြင်းမျိုး မဖြစ်ရ။ ပွင့်လင်းဗဟုသုတဖောင်ဒေးရှင်း၏ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုဖွင့်ဆိုချက် အရ မူပိုင်ခွင့်ကင်းလွတ်သည် format ဆိုသည်မှာ အသုံးပြုရာတွင် ငွေကြေးအတားအဆီး သော်လည်းကောင်း အခြားအတားအဆီးများသော်လည်းကောင်း မရှိခြင်းကို ပွင့်လင်းမြင်သာသည့် format ဟူ၍ သတ်မှတ်သည်။ အနည်းဆုံးအဆင့်အနေဖြင့် သတင်းအချက်အလက်များအား အခမဲ့အသုံးပြုနိုင်သည့် software တစ်ခုခုဖြင့် process လုပ်နိုင်ရမည်ဟုလည်း ထပ်လောင်း ဖွင့်ဆိုထားသည်။ ရွေးကောက်ပွဲ သတင်းအချက်အလက်များအား ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ထုတ်ပြန်ရာတွင် မူပိုင်ခွင့်ရှိသည့် format များကို အသုံးပြုခြင်း၏ လက်တွေ့မဆန်သည့် အကြောင်းရင်းများလည်း ရှိသည်။ မူပိုင်ခွင့်ရှိသည့် format များအား software ကုမ္ပဏီ သို့မဟုတ် အခြားတစ်ဦးဦးကို ထိန်းချုပ်သည်ဖြစ်ရာ ၄င်းတို့က မူပိုင်ခွင့်ရှိသည့် format များ ရပ်နားခြင်းသော်လည်းကောင်း၊ အကယ်၍ ယင်းကုမ္ပဏီသည် ဒေဝါလီ ခံသွားခဲ့လျှင် သော်လည်းကောင်း ဖြစ်သည့်အခါ မူပိုင်ခွင့်နှင်အသုံးပြုသည့် format သည် အလုပ်လုပ်တော့မည် မဟုတ်တော့ပေ။

အကြံပြုထားသော ပွင့်လင်းမြင်သာဖြစ်စေသည့် file format များ

ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ ပွင့်လင်းသတင်းအချက်အလက်များသည် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ၍ ရရမည် ဆိုထားသည့်အတိုင်း CSV၊ XML နှင့် JSON တို့သည် ပွင့်လင်းမြင်သာမှု ရှိစေသည့် format များဖြစ်ကြသည်။ ယင်းတို့နှင့် ဆန့်ကျင်၍ XLS နှင့် DOC ကဲ့သို့ format များမှာ Microsoft မှ ပိုင်ဆိုင်သည် မူပိုင်ခွင့်ရှိသည့် format များဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ပွင့်လင်းမြင်သာမှု ဖြစ်စေသော open format အမျိုးအစားများ မဟုတ်ကြ။ အစောပိုင်းကာလများတွင် PDF သည် မည်သည့် operating system တွင်မဆို document သည် ပုံစံတစ်မျိုးတည်း ဖြစ်စေရန် ရည်ရွယ်လျက် မူပိုင်ခွင့်နှင့် ထုတ်လုပ်ခဲ့သည် format တစ်မျိုးဖြစ်သည်။ ၂၀၀၈ ခုနစ်မှ စတင်ကာ Adobe ကုမ္ပဏီသည် မူပိုင်ခွင့်မဲ့ open စနစ်ဖြင့် ပြောင်းလဲ ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ သို့ရာတွင် အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည်အတိုင်း PDF file များမှာ ဖတ်ရှုရန်သို့မဟုတ် print ထုတ်ရန် အသုံးဝင်သော်လည်း ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနိုင်သည့် အချက်အလက်များ ထုတ်ပြန်ရန်အတွက် မသင့်လျော်ပေ။

နောက်ဆုံးအခြေအနေသိရှိရန် စာရင်းပေးသွင်းခြင်း