အပိုင်း ၂၊ ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ ပွင့်လင်းသတင်းအချက်အလက် မူများ မူ (၁) ။ ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များသည် အချိန်နှင့်တပြေးညီဖြစ်သည့့််အခါ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိသည်

Timely

ရွေးကောက်ပွဲသတင်းအချက်အလက်များကို လိုအပ်ချက်အပေါ်မူတည်၍ စောနိုင်သမျှ အစောဆုံးထုတ်ပြန်ရမည်။ အရေးကြီးသည့်ဆုံးဖြတ်ချက်များချမှတ်ခြင်းနှင့် ရွေးကောက်ပွဲ ပါဝင်ရေးဖြစ်စဉ်တို့အတွက် ဤကဲ့သို့ အချိန်မီထုတ်ပြန်ရန်မှာ လွန်စွာအရေးကြီးသည်။ ပြည်သူများအနေဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်စဉ်တွင် ပါဝင်နိုင်ရန်နှင့် မဲပေးရန်ဆုံးဖြတ်ရာတွင် အချက်ကျကျ ဆုံးဖြတ်နိုင်ရန် မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ရွေးကောက်ပွဲဝင်သည့် ပါတီများ၊ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ၊ မဲပေးမည့်နေရာများနှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းအချက်အလက်များ ရရှိရန် လိုအပ်သည်။ ရွေးချယ်ခံလိုသည့် ကိုယ်စားလှယ်များသည်လည်း ရွေးကောက်ပွဲတွင် ပါဝင် အရွေးခံနိုင်ရန် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း အရည်အချင်း ပြည့်မီရေးနှင့် ဆက်စပ်သည့် သတင်းအချက်အလက်များ လိုပေသည်။ ရွေးကောက်ပွဲဝင် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများသည်လည်း ပြည်သူ့ထံသို့ ၄င်းတို့ပြောလိုသည်များ ပြောနိုင်ရန် သတင်းမီဒီယာများအား ဆက်သွယ်ရန် သတင်းအချက်အလက်များ လိုအပ်ပြီး၊ မီဒီယာတွင်သူတို့ ပြောခွင့်ရသည့် အချိန်ပမာဏတို့ကိုလည်း သိရန်လိုအပ်သေးသည်။ ရွေးကောက်ပွဲ သတင်းအချက်အလက်များကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ ထုတ်ပြန်ခြင်းသည် ရွေးကောက်ပွဲများပွင့်လင်းမြင်သာရှိမှု၏ အဓိက အစိတ်အပိုင်းပင်ဖြစ်သည်။ ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်စဉ် တစ်ခုခုသည် မည်ရွေ့မည်မျှ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိကြောင်း၊ တိကျမှုရှိကြောင်း၊ မဲမသာမှုကင်းရှင်းကြောင်း အကဲဖြတ်နိုင်အတွက် ရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့အစည်းများ၊ နိုင်ငံရေးပါတီများ၊ သတင်းမီဒီယာများသည် ရွေးကောက်ပွဲသတင်းအချက်အလက်များကို အချိန်မီ ရရှိရန်လိုအပ်သည်။ ရွေးကောက်ပွဲစက်ဝိုင်း တစ်ခုရှိ အဆင့်များသည် အချင်းချင်း ဆက်စပ်မှုရှိရကား အခြားနယ်ပယ်များထက်စာလျှင် ရွေးကောက်ပွဲများတွင် သတင်းအချက်အလက်များ အချိန်နှင့်တပြေးညီ ထုတ်ပြန်ရေးမှာ လွန်စွာအရေးကြီးသည်။

သတင်းအချက်အလက် အချိန်မီထုတ်ပြန်ခြင်း ဟူသည်မှာ အချက်အလက်များကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်းဖြစ်ပြီး မဲဆန္ဒရှင်များ မှတ်ပုံတင်သည့်အခါတွင်သော်လည်းကောင်း၊ မဲရုံအသီးသီးမှ ပဏာမမဲရလာဒ်များ ထုတ်ပြန်သည့်အခါတွင်လည်းကောင်း ပြုလုပ်သည့် ပုံစံမျိုး ဖြစ်သည်။ အသုံးပြုသူများသည် နောက်ဆုံးသတင်းများအား လွယ်ကူမြန်ဆန်စွာ ရှာဖွေနိုင်ရပေမည်။ ဥပမာအားဖြင့် မဲရုံတစ်ခုမှ မဲရလာဒ်များ အပြောင်းအလဲဖြစ်သည့်လျှင် နောက်ဆုံးသတင်းတွင် ၄င်းအပြောင်းအလဲအား ဖော်ပြရန်လိုအပ်သည်။ ထို့ပြင် အပြောင်းအလဲဖြစ်ရသည့် အကြောင်းရင်း (ဥပမာ သင်္ချာအတွက်အချက်အမှားများ ပြင်ဆင်လိုက်ခြင်း)၊ သတင်းသစ် ထုတ်ပြန်သည့်အချိန် (ဥပမာ အပြောင်းအလဲပြုလုပ်သည့် အချိန်များကို ပြသသည့် အချိန်ပြ မှတ်တမ်း) များကို တိတိကျကျဖော်ပြရမည်။ ရွေးကောက်ပွဲသတင်းအချက်အလက်များကို အချိန်နှင့်တပြေးညီထုတ်ပြန်ခြင်းဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲ စီမံကျင်းပရေးအဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်စဉ်သည် ယုံကြည်လက်ခံနိုင်စရာကောင်းကြောင်း ပြသနိုင်ပေမည်။

ရွေးကောက်ပွဲစက်ဝိုင်းတစ်ခုအတွင်း သတင်းအချက်အလက်အချိန်မီခြင်းဟူသည် မည်ကဲ့သို့ ဖြစ်ပေါ်သနည်း။

အစီစဉ်ရေးဆွဲသည့်အဆင့်နှင့် အကောင်ထည်ဖော်သည့်အဆင့်တို့တွင် ရွေးကောက်ပွဲစီမံကျင်းပရေးအဖွဲ့အစည်းများသည် စီမံကိန်းဘတ်ဂျက်နှင့် ဆက်နွှယ်သည့် အချက်အလက်များကို ထုတ်ပြန်ရန် အရေးကြီးသည်။ သို့မှသာ စီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းအား လိုအပ်သလို စစ်ဆေးနိုင်ပေမည်။ သိလိုသည်များ မေးရန်သော်လည်းကောင်း၊ တာဝန်ယူ တာဝန်ခံခိုင်းစေရန်သော်လည်းကောင်း အဆင့်ဆင့်ရှိ ရွေးကောက်ပွဲ စီစဉ်ကျင်းပရန် တာဝန်ရှိသူများနှင့် ပတ်သက်သည့် သတင်းအချက်အလက်များ ထုတ်ပြန်ရန်လည်း လိုအပ်သည်။ ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် အချက်အလက်များလည်း အချိန်နှင့် တပြေးညီ ထုတ်ပြန်ပေးသင့်သည်။ အထူးသဖြင့် အီလက်ထရွန်းနစ် နည်းပညာများ အသုံးပြုလျှင် စာချုပ်ပါ အချက်အလက်များကို ထုတ်ပြန်ရန်လိုအပ်သည်။ သို့မှသာ ယင်းအတွက်ချုပ်ဆိုသည့် စာချုပ်ကို အသေးစိတ်လေ့လာနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သူသည် လိုအပ်ချက်များနှင့် ပြည့်မီအောင် လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်မှု ရှိမရှိ စစ်ဆေးနိုင်ပေမည်။ အခြေအနေတော်တော်များများတွင် ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပရေး အဆင့်တစ်ဆင့်ချင်းစီနှင့် ပတ်သက်သည့် သတင်းအချက်အလက်များအား ၄င်းအဆင့် မပြီးဆုံးမီ ထုတ်ပြန်ရန် အရေးကြီးသည်။ မဲပေးသူများသည်လည်း လိုအပ်သလို အချိန်မီ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် သူတို့၏ မဲပေးရန်မှတ်ပုံတင်ထားသည့် အခြေအနေ၊ မှတ်ပုံတင်ရမည့်နေရာ စသည်တို့ကို အချိန်မလွန်မီသိရှိရန် လိုအပ်ပေသည်။ မှတ်ပုံတင်သည့် အဆင့်တွင် နိုင်ငံရေးပါတီများ၊ ကဏ္ဍအသီးသီးရှိ အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများသည် မဲပေးရန်ဆော်သြမှုများ၊ သူတို့၏ထောက်ခံသူများ မှတ်ပုံတင်နိုင်ရေး၊ ရွေးကောက်ပွဲနေ့တွင် မဲပေးနိုင်ရေးတို့အတွက် ဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များအား အချိန်မီရရှိရန် လိုအပ်သည်။ မဲဆွယ်စည်းရုံးရေး ကာလသည် အားလုံးအတွက် မျှမျှတတ ဖြစ်စေရန်အလို့ငှာ မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးဆိုင်ရာ ဘဏ္ဍာငွေ၊ မီဒီယာထုတ်လွှင့်ခွင့် တို့နှင့်ဆက်စပ်သည့် သတင်းအချက်အလက်များအား အချိန်မီ ထုတ်ပြန်ပေးရမည်။ ပဏာမ မဲရလာဒ်များအား အချိန်နှင့် တပြေးညီ (သို့) အချိန်နှင့် တပြေးညီနီးပါး ထုတ်ပြန်ခြင်းသည် မဲရေတွက်သည့် အဆင့်တွင် ပွင့်လင်းမြင်သာမှု ရှိစေသည်။ ရွေးကောက်ပွဲ တိုင်တန်းချက် ဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များကိုလည်း မြန်မြန်ဆန်ဆန် ထုတ်ပြန်ရမည်။ သို့မှသာ ၄င်းတိုင်ကြားချက်သည် မဲရလာဒ်များအား မည့်သို့ သက်ရောက်မှုရှိမည်ကို သိနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး နိုင်ငံရေးပါတီများသည်လည်း အယူခံဝင်လိုလျှင် ဝင်နိုင်ပေမည်။ မဲရေတွက်မှုအခြေအနေအပေါ် သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်းဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲ စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့များ၊ သတင်းမီဒီယာများဘက်မှ ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်စဉ်၏ ပွင့်လင်းမြင်သာမှု အပေါ် ဝေဖန်ထောက်ပြနိုင်မည့်အတွက် ရွေးကောက်ပွဲအပေါ် ပြည်သူ့ယုံကြည်မှုတိုးလာမည်ပင်။

နောက်ဆုံးအခြေအနေသိရှိရန် စာရင်းပေးသွင်းခြင်း