အပိုင်း (၃) ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်စဉ်၏ အဓိက ကဏ္ဍများ မဲဆန္ဒရှင်များအား ပညာပေးခြင်း

Voter Education

မဲဆန္ဒရှင်များအား ပညာပေးခြင်းဟူသည် အဘယ်နည်း။

မဲဆန္ဒရှင်များအား ပညာပေးခြင်းသည် မဲရုံ၌ အချက်ကျကျ ရွေးချယ်မဲပေးနိုင်ရန် မဲပေးမည့်သူများအား လိုအပ်သည့် သတင်းအချက်အလက်များ ပေးခြင်းဖြစ်သည်။ မဲဆန္ဒရှင်များအား ပညာပေးခြင်းတွင် မည်သည့် အချိန်၊ မည်သည့်နေရာတွင် မည်ကဲ့သို့ မဲပေးရန်မှတ်ပုံတင်ရမည် (မဲဆန္ဒရှင်များအား မှတ်ပုံတင်ခြင်းတွင်ရှု) စသည့်အချက်အလက်များသာမက မည်သည့်အချိန်၊ မည်သည့်နေရာတွင် မည်ကဲ့သို့ မဲပေးရမည် (မဲရုံများ တွင်ရှု) စသည့် အချက်အလက်များလည်းပါဝင်သည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲစီမံကျင်းပရေး အဖွဲ့ (EMB) များသည် မဲဆန္ဒရှင်များအား ရေဒီယို၊ ပုံနှိပ်စာများအပြင် ရုပ်မြင်သံကြားမှလည်း ပညာပေးကြသည်။ EMB များသည် ရွေးကောက်ပွဲအတွင်း ပြည်သူလူထုနှင့် ကူးလူးဆက်ဆံရာတွင် လူမှုသတင်းမီဒီယာကဲ့ ပုံစံသစ်မီဒီယာများကို ပို၍ အသုံးပြုလာနေကြသည်။ ၂၀၁၄ ရွေးကောက်ပွဲအတွက် အိန္ဒိယနိုင်ငံ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် (ECI) သည် အသက်အရွယ်စုံ ပြည်သူများအကြား ပညာပေးလှုံ့ဆော်ရန် “Get Set Vote” ဟုခေါ်သည့် ဗွီဒီယိုဂိမ်းတစ်ခု တီထွင်ခဲ့သည်။ ၄င်းဂိမ်းတွင် မဲပေးရန် မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဖြောင့်မှတ်မှန်ကန်စွာ မဲပေးခြင်း၊ EMB များနှင့် ကူးလူးဆက်ဆံခြင်း စသည့် ခေါင်းစဉ်များ ထည့်သွင်းထားသည်။ ၄င်းအား ကော်မရှင်၏ ဝက်ဘ်ဆိုက်မှ ဟိန္ဒီနှင့်အင်္ဂလိပ်နှစ်ဘာသာလုံးဖြင့် ရယူနိုင်သ

မဲဆန္ဒရှင်များအား ပညာပေးခြင်း၏ အရေးပါပုံ

မဲပေးသူများသည် အချက်ကျကျ ရွေးချယ်မဲပေးနိုင်ရန် အလို့ငှာ ရွေးကောက်ပွဲဝင် ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးနှင့် တစ်ဦးတို့၏ ကွာခြားမှုတို့ကို မသိလျှင် ရွေးကောက်ပွဲတစ်ခု သည် ဒီမိုကရေစီစစ်မှန်သည့် ရွေးကောက်ပွဲ ဖြစ်မလာ နိုင်ပေ။ မဲဆန္ဒရှင်များသည် ရွေးကောက်ပွဲနေ့တွင် မည်ကဲ့သို့ မဲပေးရမည်ကိုလည်း နားလည်ရပေဦးမည်။ သို့မဟုတ်လျှင် လွဲမှားစွာ အမှတ်အသားပြုခြင်းကြောင့် မဲပြား အကျုံးမဝင်ခြင်း၊ မဲပေးခွင့်ဆုံးရှုံးခြင်း၊ ကန့်သတ်ခံရခြင်းစသည်ဖြင့် အခွင့်အရေး လက်လွတ် ဆုံးရှုံးနိုင်သည်။ ရွေးကောက်ပွဲဝင် ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် မဲပေးခြင်းဖြစ်စဉ် အဆင့်ဆင့်အကြောင်း သတင်းအချက်အလက်များကို ရွေးကောက်ပွဲနေ့မတိုင်မီ ကြိုတင်၍ ထုတ်ပြန်သင့်သည်။ EMB များ၊ အရပ်ဘက် အဖွဲ့အစည်းများမှ ဆောင်ရွက်သည့် မဲဆန္ဒရှင်များအား ပညာပေးသည့် လှုပ်ရှားမှုများသည် မဲပေးသူအားလုံးကို လိုအပ်သည့် သတင်းအချက်အလက်များ ပေးရန် ရည်ရွယ်သင့်သည်။ အမြင်မသန်စွမ်းသူများ၊ အကြားမသန်စွမ်းသူများကိုလည်း ကွင်းဆင်းကူညီသင့်သည်။ သတင်းအချက်အလက်များအား လူနည်းစုပြောသည့် ဘာသာစကားများဖြင့်လည်း ထုတ်ပြန်သင့်သည်။ ဥပမာအားဖြင့် သတင်းအချက်အလက်များအား အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်ထုတ်ပြန်ထားပြီး ပြည်သူအများစုမှာ စပိန်ဘာသာစကား ပြောသူများ ဖြစ်နေလျှင် မဲပေးသူများသည် အချက်ကျကျ မဲပေးဆုံးဖြတ်ခြင်း၊ မဲပြားပေါ်တွင် လိုအပ်သလို ဖြည့်စွက်ခြင်းတို့ မပြုလုပ်နိုင်မည့်အရေး စိုးရိမ်ရသည်။

မဲပေးသူများအား ပညာပေးခြင်း အချက်အလက် နမူနာ

မဲပေးသူများအား ပညာပေးခြင်း အချက်အလက်များတွင် ရွေးကောက်ပွဲများ၊ ပြိုင်ပွဲဝင် ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ပြိုင်ပွဲဝင် ပါတီများ၊ ပြည်လုံးကျွတ် ဆန္ဒခံယူပွဲနှင့် မဲပေးဆုံးဖြတ်သည့် အခြားကိစ္စရပ်များအားလုံးနှင့် သက်ဆိုင်သည့် သတင်း အချက်အလက်များ ပါဝင်သည်။ နိုင်ငံအတော်များများတွင် ဤသတင်းအချက်အလက်များကို ဘာသာစကားပေါင်းစုံဖြင့် ထုတ်ပြန်သည်။ မဲပေးရန် မှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့် ရွေးကောက်ပွဲနေ့ဖြစ်စဉ်အကြောင်း သတင်းအချက်အလက်များကို နိုင်ငံသားပြည်သူများ အလွယ်တကူ ရယူနိုင်ရမည်။ များသောအားဖြင့် EMB များသည် ဤသတင်းအချက်အလက်များကို သူတို့၏ ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင် ထုတ်ပြန်ပေးပြီး သတင်းမီဒီယာများတွင် လူထုသို့ အကျယ်တဝင့် ကြေငြာထားခြင်းရှိ မရှိ မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။

နောက်ဆုံးအခြေအနေသိရှိရန် စာရင်းပေးသွင်းခြင်း